Download
ta skarpe bilder n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ta skarpe bilder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ta skarpe bilder

Ta skarpe bilder

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ta skarpe bilder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ta skarpe bilder 5b Ta skarpe bilder Skarpe bilder er best å se på. Noen bilder blir ikke skarpe. Dette er et uskarpt bilde. Uskarpe bilder kan skyldes: • At du beveger deg når du tar bildet, for eksempel at du går. • At det/den du skal ta bilde av, beveger seg (som her). 3. At du beveger kameraet når du tar bildet. Det skjer når armen som holder kameraet ikke er helt i ro. For å få skarpe bilder skal du: • Stå eller sitte stille når du tar bilder. • Ikke ta bilde av noe som beveger seg. • Holde kameraet i ro mens du tar bilde. • Fokusere via kameraet (se presentasjon 6b). • Ta bilde av motiv med nok lys på. Når det du tar bilde av er i mørke, blir bildet utydelig.

  2. Ta skarpe bilder 5b Holde kameraet i ro Kroppen din beveger seg ofte litt, selv om du syns du er i ro. Disse små bevegelsene vil også bevege kameraet litt. Det kan gi uskarpe bilder. Kameraet bør være i ro når du tar bilder. Det kan hjelpe å støtte albuene i bordet (som her). Eller du kan støtte underarmene eller hendene mot noe. Av og til har du ikke noe som kan gi støtte. Da er det lurt å holde overarmene inntil kroppen når du tar bilder. Det er også mulig å bruke stativ for å holde kameraet i ro. Stativ kan være et lite bordstativ. Det kan være lurt for nærbilder (makrobilder). Stativ kan også være et stort filmstativ. Det kan være lurt hvis man skal zoome på noe langt borte.