Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie Bijeenkomst 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie Bijeenkomst 4

Presentatie Bijeenkomst 4

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Presentatie Bijeenkomst 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentatie Bijeenkomst 4

 2. Gebruik van de ruimte

 3. Onderwerpen bijeenkomst 4 • Opening • Bespreken huiswerk • Motorische ontwikkeling • Veiligheid • Pauze • Creatieve ontwikkeling • Ruimtegebruik • Structureren en grenzen stellen • Afsluiting

 4. Huiswerkbespreking • Hoe was de opdracht? • Hoe ging de meespeelopdracht? • Wat viel je op? • Wat ging goed? • Wat vond je moeilijk? • Waar moet je een volgende keer meer op letten? • Tips en trucs?

 5. Stelling 1 Veiligheid In bomen klimmen mag niet.

 6. Stelling 2 Veiligheid Timmeren met echte hamers en spijkers moet kunnen.

 7. Stelling 3 Veiligheid Een hele open ruimte is prettig, dan kan ik iedereen goed in de gaten houden.

 8. Stelling 4 Veiligheid Kinderen moeten zelf pannenkoeken kunnen bakken.

 9. Stelling 5 Veiligheid Kinderen mogen niet alleen naar buiten.

 10. Creatieve ontwikkeling 4-6 jaar • Jonge kinderen zijn nog niet geremd • Spelen al vrij uitgebreid een rollenspel • Kinderen sturen elkaar bij • Kinderen zijn creatief in het verzinnen van een verhaal • Stuur niet teveel bij en laat ze vrij spelen • Zijn in staat eigen choreografie te bedenken en te dansen • Verzinnen zelf liedjes • Vinden het fijn om samen iets uit te proberen in plaats van alleen • Stimuleer het kind zelf dingen uit te proberen en niet te denken in goed of fout

 11. Creatieve ontwikkeling 7-9 jaar • Zijn motorisch vaardiger (bv met kwast of eigen lichaam). • Zijn kritischer op datgene wat ze maken en doen. • Sommige kinderen kijken meer dan dat ze doen, willen alles graag goed doen en vermijden fouten maken zoveel mogelijk. Stimuleer hen zoveel mogelijk.

 12. Creatieve ontwikkeling 10-12 jaar • Kinderen gaan dingen snel ‘gek’ vinden. • Laat ze vrij in wat ze wel of niet willen, geef ze zoveel mogelijk ruimte en waardeer initiatieven.

 13. Structureren en grenzen stellen • Bedenk een concrete casus over een kind dat moeilijk is in de omgang. Denk hierbij aan voorbeelden uit de eigen groep. • Bedenk vervolgens een aanpak die kan werken bij deze casus.

 14. Afsluiting Afsluiting

 15. Samenspel op de BSO is een product van SDK kinderopvang en CED groep en wordt mogelijk gemaakt door agentschap SZW