Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvordan gør vi det? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvordan gør vi det?

Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvordan gør vi det?

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvordan gør vi det?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvem er vi? • Hvad vil vi? • Hvordan gør vi det?

 2. Hvem er vi? GreenHydrogen.dk Aps ejes ligeligt af følgende selskaber: Hollensen Energy A/S Dantherm Air Handling A/S Nordtec-Optomatic A/S Strandmøllen A/S Adresse : GreenHydrogen.dk Drejervej 22 DK-7451 Sunds

 3. Hvem er vi? Hollensen Energy A/S www.hollensen.dk Har en stor viden om, hvordan man leverer og opstiller procesanlæg. Har indgående kendskab til markedet og teknologien via sine aktiviteter med brændselsceller. Dantherm Power A/S www.dantherm-power.dk Nordtec-Optomatic A/S www.nto.as Har erfaring med styring, regulering og overvågning af procesanlæg. Strandmøllen A/S www.Strandmollen.dk Har erfaring med drift af elektrolyseanlæg og et stort kendskab til markedet for industriel brint.

 4. Hvem er vi? • GreenHydrogen.dk producerer og leverer • brintforsyningssystemer • Brinten produceres på egenproducerede • elektrolysør • Brinten produceres ved spaltning af vand i en • elektrolysør

 5. Hvad vil vi? • GreenHydrogen.dk vil udvikle sine produkter • inden for alkalisk elektrolyseteknologi og • konkurrerer på pris og ydelse med de • dominerende spillere. • GreenHydrogen.dk vil udvikle ny teknologi i • dialog med universiteter og forskningscentre. • Denne teknologi skal give et ”kvantespring” i • pris/ydelsesforhold i forhold til den kendte • teknologi.

 6. Hvad vil vi?

 7. Hvad vil vi?

 8. Hvad vil vi?

 9. Hvad vil vi?

 10. Hvad vil vi?

 11. Hvad vil vi?

 12. Hvad vil vi?

 13. Hvad vil vi? Elektricitetsforbrug der dækkes af vindkraft i DK

 14. Hvad vil vi?

 15. Hvordan gør vi det?

 16. Hvordan gør vi det? 1. Belastningsudjævning af elnettet gennem midlertidig lagring af energi produceret af vindmøller 2. Tilsætning af brint til naturgas(nettet) 3. Methanolproduktion med brint, forgasset biomasse og CO2 fra ethanolproduktion 4. Ammoniakproduktion med brint og nitrogen 5. Brint til brændselscellebaserede køretøjer 6. Brint til brændselscellebaserede husstandskraft-varmeanlæg

 17. Hvordan gør vi det?

 18. Hvordan gør vi det?

 19. Hvordan gør vi det?

 20. Hvordan gør vi det?

 21. Hvordan gør vi det?

 22. Hvordan gør vi det?

 23. Hvordan gør vi det?

 24. Hvordan gør vi det?

 25. Hvordan gør vi det?

 26. Hvordan gør vi det?

 27. Hvordan gør vi det?

 28. Hvordan gør vi det?

 29. Hvordan gør vi det?

 30. Hvordan gør vi det? NB: Brint produceret vha. blandingsel (ca. 20% vind og 80% kul)

 31. Hvordan gør vi det?

 32. Hvordan gør vi det?

 33. Ethanol udleder netto: 330 kg CO2/ GJ Methanol udleder: 63 kg CO2/ GJ Diesel udleder: 333 kg CO2/GJ Benzin udleder: 414 kg CO2/ GJ Hvordan gør vi det? Brændselscelle bil

 34. Hvordan gør vi det? 0,5 liter vand indeholder brint til 140 km i DTU’s vinderbil