Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Převody jednotek délky, obsahu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Převody jednotek délky, obsahu

Převody jednotek délky, obsahu

936 Views Download Presentation
Download Presentation

Převody jednotek délky, obsahu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Převody jednotek délky, obsahu SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zlínský kraj

 2. Převody jednotek V názvech jednotek některých veličin se vyskytují předpony: mili(milimetr), kilo (kilogram), deci (decilitr) apod.

 3. Jednotky délky 10 10 10 10 mm cm dm m km : 10 : 10 : 10 : 10 1 m = 10 dm 1 dm = 0,1 m 1 m = 100 cm 1 cm = 0,01 m 1 m = 1000 mm 1 mm = 0,001 m 1 km = 1000 m 1 m = 0,001 km 1 dm = 10 cm 1 cm = 0,1 dm 1 dm = 100 mm 1 mm = 0,01 dm 1 cm = 10 mm 1 mm = 0,1 cm

 4. Převeď jednotky délky 0,8 m = cm = dm = mm 0,032 km = m = cm = dm 380 cm = dm = m = km 95 mm = dm = cm = m 8,5 dm = cm = m = km

 5. Řešení 0,8 m = 80 cm = 8 dm = 800 mm 0,032 km = 23 m = 2300 cm = 230 dm 380 cm = 38 dm = 3,8 m = 0,0038 km 95 mm = 0,95 dm = 9,5 cm = 0,095 m 8,5 dm = 85 cm = 0,85 m = 0,00085 km

 6. Jednotky obsahu 10 1010 10 10 10 mm2 cm2 dm2 m2 a ha km2 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 ar (a) – obsah čtverce o straně 10 m hektar (ha) – obsah čtverce o straně 100 m

 7. Převeďte jednotky 1,6 ha = m2 150 a = km2 17,1 m2 = mm2 3,5 cm2 = mm2 168 000 m2 = km2 5 dm2 = a 180 mm2 = cm2 1,3 km2 = m2 2 ha = dm2 3 dm2 = m2

 8. Řešení 1,6 ha = 16000 m2 150 a = 0,015 km2 17,1 m2 = 17 100 000 mm2 3,5 cm2= 350 mm2 168 000 m2 = 0,168 km2 5 dm2= 0,0005 a 180 mm2 = 1,8 cm2 1,3 km2 = 1 300 000 m2 2 ha = 2 000 000 dm2 3 dm2 = 0,03m2

 9. Jednotky délky a obsahu Převeď na jednotky uvedené v závorkách: 1783 cm (m) 0,5 ha (m2) 0,641 m (dm) 24 m2 (dm2) 95 mm (dm) 6,5 dm2 (m2) 145 cm(m) 0,028 km2 (m2) 8,5 dm (m) 374 dm2 (m2) 0,023 km (m) 4,832 dm2 (cm2) 178 m (km) 1730 m2 (ha) 0,5 cm (m) 6 a (m2)

 10. Jednotky délky a obsahu Řešení 1783 cm = 17,83 m 0,5 ha = 5000 m2 0,641 m =6,41 dm 24 m2= 2400 dm2 95 mm = 0,95 dm 6,5 dm2 = 0,065 m2 145 cm = 1,45 m 0,028 km2= 28000 m2 8,5 dm = 0,85 m 374 dm2= 3,74 m2 0,023 km = 23 m 4,832 dm2 = 483,2 cm2 178 m = 0,178 km 1730 m2= 0,173 ha 0,5 cm = 0,005 m 6 a = 600 m2

 11. Zdroje Literatura: CALDA, E.Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2002. 239 s. ISBN 80-7196-253-8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Závrská.