1 / 23

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése. Bevezetés. Követelmények. ogportal.tk/letöltések/2008 II/ ZH Elmélet Gyakorlat Utolsó órára kiadott házi e-mailes beadása og@zskf.hu. Alapkoncepció. Az eddig tanult ismeretek összegzése, új ismeretek elsajátítása Gyakorlatok, Esetek értelmezése

lew
Télécharger la présentation

Üzleti terv készítése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Üzleti terv készítése Bevezetés

 2. Követelmények • ogportal.tk/letöltések/2008 II/ • ZH • Elmélet • Gyakorlat • Utolsó órára kiadott házi e-mailes beadása • og@zskf.hu

 3. Alapkoncepció • Az eddig tanult ismeretek összegzése, új ismeretek elsajátítása • Gyakorlatok, Esetek értelmezése • Hetilapok, Napilapok, egyéb

 4. Üzleti terv • Kezdeti lépések (Ki? Mit? Hogyan? Miért?) • Ötlet, lehetőség, technológia • Alapítás • Működés • Esetek • Projekt

 5. Vállalatalapítás • Összefoglalás • Természetes személy vagy cég • Szolgáltatás, Termelés • Ev., Bt., Kft., Rt., Kkt., Kht., Alapítvány stb. • Profit, Non-profit

 6. Vállalat Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás Vállalkozás Igénykielégítés Profitszerzés Egy vagy több személy Vállalkozások, Vállalatok

 7. Üzleti terv • A vállalat jelenét és jövőképét leíró dokumentum, amely feltárja a megoldásra váró problémákat, cselekvéstervet ad, ezek egymásra hatását, realitását bizonyítja. • Kompromisszum a célok és lehetőségek között, az operatív gyakorlati döntések alapja.

 8. Üzleti terv • Általános leírás a vállalat működéséről • Alapítás versus Cégértékelés • Elkülöníti az egyes funkcionalitásokat

 9. Üzleti terv • Célmeghatározás • Piaci esélyek • Külső pénzügyi források segítése • Hitel • Alaptőke-emelés • Értékesítés • Erős alkupozíció • Operatív döndések • Segíti a vezetői döntésfolyamatot

 10. Üzleti terv

 11. 1.Vezetőiösszefoglaló • Tömör összefoglalás • Tervdőszakra vonatkozik • Tevékenységismertetés • Általános stratégia

 12. 2. A vállalat értékelése • Vállalat jellege • Alapvető üzleti tevékenység • Ügyfélkör • Leírás • Kiszolgálás módja, tartalma • Székhely, telephely • Földrajzi elhelyezkedés • Adottságok • Fejlődési szakaszok megjelölése

 13. 3. Termék-szolgáltatás-paletta • Tulajdonság leírás • Fizikai • Forma, alak • Vonzerő • Fejlettségi szint • Első második stb. széria • Felhasználhatóság

 14. 4. Marketing terv • Piaci viszonyok • Reagálás • Versenytárs pozíciója • Befolyásolás • Vevői oldal

 15. 4. Marketing terv • D-S • Célpiacok • Piaci szegmensek • Versenytársak - Szövetségesek • Konkurencia • Egyéb külső tényezők hatásai • Marketingstratégia • Piackutatás • Értékesítési prognózis • Egyéb anyagok • Tanulmányok • Szándéknyilatkozatok stb.

 16. 5. Működés terv • Előállítás módjának leírása • Gyártás • Anyagbeszerzés • Szállítók • Munkaerő-szükséglet • Értékesítési lánc • Vevő • Szállító • Termékfejlesztés • Tervezés • Karbantartás • Külső tényezők • Földrajzi adottságok

 17. 6. Vállalati hierarchia • Vezetők, tisztségviselők bemutatása • Alapítók • Befektetők • Kulcsalkalmazottak • Tanácsadók • Szervezeti felépítés • Egységek leírása • Jog és döntési kör • Koordináció • Személyzeti politika • Munkaerőszerzés • Tovább- át- képzés

 18. 7. Jogi Környezet • Általános jogi környezet • Jogrend • Működés jogi formái • Keretszerződések

 19. 8. Pénzügyi terv, tőkeszerkezet • Vállalat pénzügyi forrásai • Tőkeszerkezet • Tőkebevonás lehetőségei • Előrejelzés • Teljesítmény • Megtérülés • Adósságszolgálati kapacitás • Előrejelzés leírása • Feltételrendszer • ÁB, ktg, fedezet stb. • Tervezett dokumentumok • Eredménykimutatás (1-5 év) • Nyitó- Záró- Mérleg (+likviditási mérleg ¼ éves bontásban) • CF

 20. 9. Mellékletek • Sajátosság • Önéletrajz • Stb.

 21. Induló vállalkozás • Ansoff: • „Az a cég, amelynek nincs stratégiája hosszútávon nem működőképes.” •  ÜT és/vagy credo •  vízió misszió • Milyen elemek szerepelnének? • Termelő • Szolgáltató

 22. Bérköltség • Munkavállaló • -SZJA • -Nyugdíj • -EÜ • +jóváírás • Munkáltató • -Bér • -TB • -Munkaadói • -Szakképzési • -EÜ

More Related