Download
podstawy projektowania i grafika in ynierska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA

1213 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PODSTAWY PROJEKTOWANIAI GRAFIKA INŻYNIERSKA PROJEKT nr 3 mgr inż. Krzysztof Redlarski e-mail: kred@zie.pg.gda.pl mgr Tomasz Gardzioła e-mail: tga@zie.pg.gda.pl

 2. Pismo technicznePN-EN ISO 3098 (PN-80/N-01606) • Rozróżniamy rodzaje pisma : • - PISMO TYPU A [d=(h/14)] • - PISMO TYPU B [d=(h/10)] • UWAGA ! Teczkę opisujemy pismem TYP B • d - grubość linii pisma • h - wysokość pisma • Rozróżnia się wysokość pisma: • 1,3 mm, 1,8 mm, 2,5mm, 3.5mm 5,0 mm, 7,0 mm, 10 mm, 14 mm, • 20 mm

 3. Rodzaje pisma Rodzaju A d=h/14 Rodzaju B d=h/10

 4. Parametry pisma rodzaju B h - wysokość pismac - wysokość małych literg - szerokość literd - szerokość linii pisaka a - odstęp między literamie–- odstęp między wyrazami

 5. Szerokość liter i cyfr

 6. Parametry pisma rodzaju B pochyłego oraz pisma rodzaju A Pismo rodzaju Bpochyłe Pismo rodzaju Aproste pochyłe d g g g d a d o a h c h h c 75o c 75o b d h b h h h - wysokość pismac - wysokość małych literg - szerokość liter d - szerokość linii pisakaa - odstęp między literami

 7. Polskie znaki c.d. Pismo techniczne typu A

 8. Polskie znaki Pismo techniczne typu B

 9. Pisanie liter i cyfr

 10. Wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B

 11. Pismo techniczne typu B proste

 12. Pismo techniczne typu B pochyłe