Download
keski suomen yritt j t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keski-Suomen Yrittäjät PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keski-Suomen Yrittäjät

Keski-Suomen Yrittäjät

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Keski-Suomen Yrittäjät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keski-Suomen Yrittäjät

 2. Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 112 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö • 400 paikallisyhdistystä, 21 aluejärjestöä ja 53 toimialajärjestöä • jäsenrakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta • kaikenkokoisia yrityksiä palvelujen, kaupan, rakentamisen, teollisuuden ja liikenteen toimialoilta • Jäsenyritykset työllistävät 582 000 henkilöä; heistä palkansaajia 450 000

 3. Jäsenistä yli puolet on yksinyrittäjiä

 4. Suomen Yrittäjät on yrittäjyyden edunvalvoja • Yrittäjyyden ääni kuuluu ja tulee kuulluksi yrittäjäjärjestön kautta. • Päämäärä on parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa.

 5. Toiminnan tuloksia • Yrittäjyyteen ja riskinottoon kannustava yhdenkertainen osinkoverotus on säilynyt muutospaineista huolimatta • Yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva on parantunut • Verotili on vähentänyt yritysten byrokratiaa • Velkajärjestelyn maksuohjelma lyhenee – yrittäjille uusi alku nopeammin • Tienvarsimainonnan sääntely on saatu väljemmäksi • Yhä useampi kunta arvioi toimintansa yritysvaikutuksia ja uudistaa palvelurakenteitaan mm. ostopalveluiden ja palveluseteleiden käyttöä laajentamalla • Yrittäjyysopetus ja -kasvatus on vahvistunut koulutuksen eri asteilla

 6. Vaikuttamisalueet • Yrittäjyys, yrittäjyyden, yrittäjän hyvinvoinnin edistäminen • Aluepolitiikka, kunnallinen politiikka, hankintapolitiikka, yrittäjävaikutukset • Elinkeinostrategiat ja elinkeinopoliittiset suunnitelmat • Työvoima ja koulutus • Verotus • Rahoitus • Ympäristöasiat

 7. Keski-Suomen Yrittäjät • Järjestön jäsenyys syntyy paikallisen yrittäjäyhdistyksen ja yrittäjän/yrityksen välille. 28 paikallisyhdistystä muodostaa alueellisen järjestön, Keski-Suomen Yrittäjät ry:n. • 3800 jäsentä paikallisyhdistyksissä • 1500 jäsentä toimialajärjestöissä

 8. Keski-Suomen Yrittäjät • Organisaatio • 28 paikallisyhdistystä; puheenjohtajat ja hallitukset • Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajisto, hallitus ja työvaliokunta • lähes 400 luottamushenkilöä • Toimiston henkilökunta 2011: toimitusjohtaja, yhteyspäällikkö, osaamispäällikkö, järjestösihteeri ja toimistoassistentti.

 9. Toimiston palvelut • Kysy neuvoa tai apua kun aiheena on mm. • Jäsenrekisteri- ja jäsenasiat • Viestintäpalvelut, www-sivut • Tapahtuman järjestäminen • Osaamisen kehittäminen • Kysymys, johon haluat vastauksen etkä tiedä mistä sitä etsiä…

 10. Esimerkkejä toiminnasta • Neuvontapalvelut Juridiikka, taloushallinto, vientiasiat jne. • Koulutukset ja seminaarit Yrittäjäosaamisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen • Tiedotus Yrittäjälehdet, www-palvelut, lehdistötiedotus • Tutkimus- ja kyselytuotteet PK-barometri, tyytyväisyystutkimukset • Sidosryhmäyhteistyö Hankkeet ja työryhmät • Nuoret Yrittäjät • Yrittäjyydestä palkitseminen Yrittäjäpalkinnot ja –juhlat • Etuudet ja alennukset • Vertaistuki / Kummitoiminta

 11. Esimerkkejä alueellisista neuvontapalveluista • Maksutta, vain puhelinsoiton päässä • Tilintarkastuspalvelut • Veropalvelut • Yritysjärjestelyt ja verosuunnittelu • Sukupolvenvaihdokset • Perintö- ja lahjaverotus • Lakipalvelut • Riskienhallinta • Sopimukset • Immateriaalioikeudet • Henkilöstö ja työoikeudelliset asiat • Julkiset hankinnat (Neuvontapalvelussa ei ole mahdollista hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja, eikä laatia sopimuksia tai muita asiakirjoja)

 12. Tapahtumia ja koulutuksia

 13. Jäsenetuja • Puhelut • Tietoliikenneyhteydet • Sähköinen laskutus • Internet-hakupalvelut • Vakuutukset • Majoitukset, risteilyt • Polttoaineet • Autonvuokraus • Luottotietopalvelut

 14. Ole yhteydessä! • www.yrittajat.fi/keskisuomi • Keski-Suomen Yrittäjät rySepänkatu 4, Keski-Suomen talo (2 krs.)40100 Jyväskylä • Puh. 010 425 9200