Download
pedagogick minimum lektorsk dovednosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogické minimum – lektorské dovednosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogické minimum – lektorské dovednosti

Pedagogické minimum – lektorské dovednosti

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pedagogické minimum – lektorské dovednosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pedagogické minimum – lektorské dovednosti Mgr. Olin Horáček

 2. Vzdělávací cíl Cílem semináře je výcvik základních kompetencí lektora, komunikačních dovedností, osvojení didaktických metod a technik, využívání zpětné vazby, adaptace na konkrétní cílovou skupinu,předvídání krizových momentů a práce s nimi, rozšíření možností uplatnění pracovníka o předávání nabytých kompetencí ostatním.

 3. Obsah • Specifika vzdělávání dospělých • Profil lektora • Prezentační a komunikační dovednosti • Kontakt se skupinou, pozitivní klima, konfliktní a krizové situace • Efektivní metody a formy výuky

 4. Motto Vzdělávání je sladkým plodem hořkého kořene. Marcus PorciusCato

 5. Specifika vzdělávání dospělých • Učení a vzdělávání jako součást lidského života v celém jeho průběhu • Specifika vzdělávání v dospělém věku, proměny motivace • Vývoj vzdělávání dospělých • Současné trendy a úkoly vzdělávání dospělých

 6. Profil lektora • osobnostní kvality • styl jednání • etika • orientace na klienta • individuální a klientský přístup

 7. Prezentační a komunikační dovednosti • Jak připravit prostor pro prezentaci/seminář • Pohyb v prostoru, zóny pro pohyb a přecházení • Řeč těla, gesta, pohled, ruce, pohyb • Oční kontakt • Práce s otázkami • Práce s hlasem • Využití AV techniky a flipchartu

 8. Prezentační a komunikační dovednosti • Jak sestavit projev/prezentaci • Jak začít a jak zakončit • Jak odbourat trému • Jak si udržet pozornost po dobu prezentace • Příprava prezentace, zásady pro dosažení úspěchu • Práce se zpětnou vazbou • Nácvik prezentací před kamerou – microteaching

 9. Kontakt se skupinou • pozitivní klima • konfliktní a krizové situace • řešení kritiky a negativních reakcí

 10. Efektivní metody a formy výuky Jak si pamatujeme: • 20% z toho, co slyšíme • 30% z toho, co vidíme • 80% z toho, co sami formulujeme • 90% z toho, co sami děláme Z toho důvodu je nutné volit aktivizující metody.

 11. Aktivizující metody • Příklady • rozhovor • diskuse • řešení problémů • simulace • situační a inscenační metody • skupinová a kooperativní výuka • projektové učení

 12. Děkujizapozornost!