1 / 5

PROROČIŠTA U GRČKOJ

PROROČIŠTA U GRČKOJ. Proročišta su u životu Grka bila iznimno važna, pa se jako često uoči polaska broda na daleko putovanje ili odlaska u rat, odlazilo u proročište po savjet. Najglasovitije proročište bio je Apolonov hram u Delfima.

lilith
Télécharger la présentation

PROROČIŠTA U GRČKOJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROROČIŠTA U GRČKOJ Proročišta su u životu Grka bila iznimno važna, pa se jako često uoči polaska broda na daleko putovanje ili odlaska u rat, odlazilo u proročište po savjet. Najglasovitije proročište bio je Apolonov hram u Delfima. Proročica Pitija tamo je proricala sudbinu mnogim ratnicima, kraljevima i vojskovođama, te su u čast bogovima tamo održane prve Pitijske igre.

  2. Od 776.g. pr. Kr. Igre su se priređivale u čast svih bogova s Olimpa i zvale su se Olimpijske igre. One su se održavale svake četiri godine, a osim sportskih igara odvijale su se i kazališne, glazbene i vjerske svečanosti. Za vrijeme igara nije se smjelo ratovati. PITANJA: 1. Kada su održane prve Olimpijske igre? 2. U čiju čast su se održavale? 3. Koje je najglasovitije proročište u Grčkoj?

  3. MAKEDONIJA Makedonija se nalazila sjeverno od Grčke, a stanovnici grčkog podrijetla razlikovali su se od Grka po običajima, jeziku i kulturi. Grci su ih smatrali zaostalima i nekulturnim barbarima (stran, tuđ, ne grčki; kasnije naziv za nekulturne i divlje ljude). Makedonija je bila kraljevina, ali je visoko plemstvo imalo veliku moć te su bile česte borbe između plemićkih obitelji. Pojedine vojne jedinice bile su u službi plemićkih obitelji pa je vojska bila slabo organizirana i nejedinstvena. PITANJA: 1. Što je barbarin? 2. Zašto je vojska bila slabo organizirana i nejedinstvena?

  4. FILIP II MAKEDONSKI Pod vodstvom Filipa II. Makedonskog, u 4. St. Pr. Kr. Makedonija je počela jačati. Otvaraju se rudnici, te je značajan razvoj rudarstva, obrta i trgovine. Filip II. Oslobodio se velikog utjecala visokog plemstva i ojačao kraljevsku vlast. Stvorio je jake jedinice hoplita, falange (velika makedonska vojna jedinica). Prvi mu je cilj bio osvajanje Grčke, čije je običaje i kulturu jako cijenio, te je čak i svom sinu za učitelja postavio grčkog filozofa Aristotela. Atenjani su priželjkivali jakog vladara, obzirom da je Atena oslabila te je jedan dio Atenjana bio spreman prihvatiti Filipa II. za vladara. Drugi dio okupljao je govornik Demosten, koji je poticao na otpor Filipu II. Filip je veliki broj polisa pridobio potkupljivanjem, a preostali dio Grčke osvojio je bitkom kod Heroneje 338. G. Pr. Kr. PITANJA: 1. Kad je Filip II. Zavladao Makedonijom? 2. Tko je Aristotel? 3. Kako je Filip II. Osvojio Grčku?

  5. UPAMTI! • Proročišta su iznimno važna- Apolonov hram u Delfima • Prve olimpijske igre 776. G. Pr. Kr.- nema ratovanja • Stanovnici Makedonije - nekulturni barbarini • Jača kraljevska vlast i stvaraju se jake jedinice hoplita, falange • Razvoj rudarstva, obrta, trgovine • Osvajanje Grčke potkupljivanjem i bitkom kod Heroneje 338.g. pr. Kr. • Filip II.- 4. St. Pr. Kr.- velike promjene • Makedonija- kraljevina s plemićkim obiteljima i razjedinjenom vojskom

More Related