Download
n rodn umelec prof ladislav slov k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národný umelec prof. Ladislav Slovák PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národný umelec prof. Ladislav Slovák

Národný umelec prof. Ladislav Slovák

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Národný umelec prof. Ladislav Slovák

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Národný umelec prof. Ladislav Slovák Rozhovor s PhDr. Oľgou Dunárovou Projekt Krajina za školou

  2. Náš tím s p. uč. PhDr. Oľgou Dunárovou

  3. Práca p. uč. O. Dunárovej o L. Slovákovi Rigorózna práca Diplom - doktorát filozofie

  4. Rozprávanie o L. Slovákovi

  5. Spevácky súbor Leváran – p. uč. Dunárová viedla v rokoch 1972 - 1985

  6. Vysvetľovanie – partitúra IX. symfónie

  7. L. Slovák, čestný občan Veľkých Levár

  8. Článok o L. Slovákovi v časopise Záhorie – autor PhDr. O. Dunárová

  9. Ďakujeme za rozhovor a spoluprácu Tím - Krajina za školou Erika Horecká...