Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRÄFF MILJÖKONSULTER HÖSTEN 2011 Länsstyrelsen inbjuder länets konsulter med uppdrag PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRÄFF MILJÖKONSULTER HÖSTEN 2011 Länsstyrelsen inbjuder länets konsulter med uppdrag

TRÄFF MILJÖKONSULTER HÖSTEN 2011 Länsstyrelsen inbjuder länets konsulter med uppdrag

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TRÄFF MILJÖKONSULTER HÖSTEN 2011 Länsstyrelsen inbjuder länets konsulter med uppdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TRÄFF MILJÖKONSULTER HÖSTEN 2011 Länsstyrelsen inbjuder länets konsulter med uppdrag inom miljöområdet till en träff kring några aktuella frågeställningar! OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS ÅTGÄRDER VATTENFÖRVALTNINGEN MILJÖMÅL, ENERGI OCH KLIMAT UPPFÖLJNING AV HANDLÄGGNINGSTIDER SEVESO, IMPEL, M.M. Tid: 2011-10-04, 09.00-11.30 (kaffe 08.30-09.00) Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Malmö Anmälan: Senast 2011-09-29 till Jonny Hallgren, jonny.hallgren@lansstyrelsen.se (tfn 040-252303, 070-8402878) Välkomna! Rune Brandt

  2. 2011-10-04 08.30-09.00 Uppsamling med fika 09.00-09.05 Inledning Rune Brandt 09.05-09.15 Nytt på gång Rune Brandt 09.15-09.25 Provtagningsplan för avfall Charlotte Leander som ska gå till deponi 09.25-09.35 GRÖT - Gränsöverskridande Viktor Forsell transport av avfall 09.35-09.45 Utsläpp till ytvatten från Rune Brandt tillståndspliktig verksamhet i Skåne län 09.45-10.00 Förenkla för företagen Magnus Schönning 10.00-10.20 Offentlighet och sekretess Magnus Lindskog 10.20-10.30 Paus 10.30-10.50 Miljömål, energi och klimat Susanne Dahlberg 10.50-11.00 Vattenförsörjningsplan Hillevi Hägnesten Miljöövervakning grundvatten 11.00-11.05 Samrådsunderlag Rune Brandt 11.05-11.15 Uppföljning av handläggnings- Rune Brandt tider 11.15-11.30 IMPEL Rune Brandt 11.30 Slut