1 / 7

Škola pro děti

Škola pro děti. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673. Příjemce:. Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 382 11 Větřní. Téma hodiny: Vyjmenovaná slova povyk,výheň,předpona vy,vý. Doporučeno pro: 3.ročník. Předmět: Český jazyk. Autor: Mgr. Miroslava Mrázová.

loan
Télécharger la présentation

Škola pro děti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Vyjmenovaná slova povyk,výheň,předpona vy,vý Doporučeno pro: 3.ročník Předmět: Český jazyk Autor: Mgr. Miroslava Mrázová

  2. POVYK, VÝHEŇ, SLOVA S PŘEDPONOU VY -, VÝ- !PAMATUJ! vysel(předpona vy – seji – vyseje) x visel(na stěně, na věšáku) Napiš takové slovo z vyjmenovaných slovo, ke kterému můžete přidat předponu vy, vý-. Pak k tomuto slovesu s předponou vymyslete vhodnou větu. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  3. Vyznačte slova s předponou vy - , vý . vyhovět výška výfuk výsměch vysušený výr vydání vysavač vypustit vydří výplata vykat

  4. Doplň V__borná v__zdoba, zv__kni si v__c, v__dařený v__let, velv__ slanec, v__jet z V__škova, V__nobraní, v__cvičené zv__ře, v__dechnout si, v__leštěná v__dlička, oblékat se v__středně V__naložit úsilí, v__tvářet podmínky, l__žařský v__cvik, v__sačka s cenou, v__kouknout z v__kýře, nev__zpytatelný V__tek, v__křiknout v__cekrát, v__ždímat v__prané prádlo, ty všechno v__š, v__letěl v__š.

  5. Doplň. • V__kláse mi zub • V__dechněte • V__síobrázek • V__děl • V__trhnout • V__nes • V__tři • Nacv__čovat • V__běhneme

  6. Vyplň 1. V září začnou v__lovy rybníků. 2. V sobotu pojedeme na v__let. 3. Okno otv__rej opatrně! 4. Na terase v__selo prádlo. 5. Koupil jsem si v__sací zámek. 6. Přihnala se silná v__chřice. 7. Kolem v__nohradů vedla pěšinka. 8. Ze souvětí v__pište všechna slovesa.

More Related