1 / 21

Ni kola kopernik

Ni kola kopernik. Čovjek koji je pomakao Zemlju , prema Suncu i nebesima. Nikola Kopernik poznati je poljski astronom čiji se heliocentrični sistem svijeta zasniva na tvrdnjama da se Zemlja okreće oko svoje osi i da kruži oko Sunca.

lucio
Télécharger la présentation

Ni kola kopernik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nikola kopernik Čovjek koji je pomakao Zemlju, prema Suncu i nebesima

 2. Nikola Kopernik poznati je poljski astronom čiji se heliocentrični sistem svijeta zasniva na tvrdnjama da se Zemlja okreće oko svoje osi i da kruži oko Sunca.

 3. Nikola Kopernik rodio se 19. veljače, 1473. u Torunu u Poljskoj u obitelji bogatog trgovca kojeg je nakon očeve smrti odgajao ujak, koji mu je uspio omogućiti da se upiše na sveučilište u Krakowu .

 4. Sveučilište u Krakowu, koje je posebice tada bilo poznato po svom programu iz matematike, filozofije i astronomije.

 5. To je potaknulo Kopernika da nastavi svoje studiranje u Bologni, medicinu u Padovi i pravo na Sveučilištu u Ferrariju s kojeg je otišao s doktoratom iz kanonskog prava.

 6. Ubrzo nakon završetka svog prije svega bogatog školovanja, nakon povratka u Poljsku gdje je zbog ujakovog utjecaja izabran za kanonika crkve gdje je vrlo predano izvršavao svoje svećeničke dužnosti, ali je istovremeno radio u medicini te napisao raspravu o monetarnoj reformi i posvetio pažnju području koje ga je sve više počelo zanimati, naravno astronomiji.

 7. Kopernik je bio prvi znanstvenik koji je predstavio Heliocentrični sustav

 8. U tom je periodu do svibnja 1514. napisao prvu skicu “De revolutionibus orbium coelestium” (O Revoluciji Nebeskih Sfera), djelo koje je dovelo u pitanje geocentričnu kozmologiju koja je bila dogmatično prihvaćena još od samog Aristotela. Tada je Kopernik iznio da se Zemlja okreće oko Sunca zajedno s drugim planetima.

 9. U središtu tada već radikalne reorganizacije svemira, Kopernik se ipak držao starih aristotelovih doktrina koje su se nadovezivale na doktrinu čvrstih nebeskih sfera i kružnog kretanja nebeskih tijela. Sa značajnim izmjenama priklonio se ptolomejskom prikazu planetarnog kretanja kompliciranom kombinacijom krugova poznatijih kao epiciklidi.

 10. Bitno je spomenuti kako su tada te teze bile prihvaćene u naučnim krugovima, što je ujedno uzrokovalo uzbunu u crkvenim krugovima, stoga je papa 1616. zabranio ovo djelo, odnosno stavio ga je na index, sve do 1822. Osim crkve odbacivao ga je nemali broj naučnika tog vremena zbog korelacije s mjerenjima koja nije bila bolja od geocentričnog ili Ptolomejeva sistema. G. Bruno, J. Kepler iG.Galileo podržali su njegovu teoriju .

 11. Nikola Kopernik ima svoje statue i spomenike po cijeloj Poljskoj. Umro je 24. svibnja, 1543. u Fromborku.

 12. U rodnom Torunu . U Varšavi .

 13. U Krakowu . Kopernikov sunčani sat

 14. Sveučilište u Torunu osnovano 1945. godine nosi ime Nikole Kopernika .

 15. Kopernikovo nagovještavanje heliocentrične teorije označilo je početak znanstvene revolucije i nove ideje o puno većem svemiru. Bio je to odmak od udobne antropocentričnosti antičkog i srednjovjekovnog svijeta. Znanstvena teorija koja je imala tako velik utjecaj na čovječanstvo nije bila dobro prihvaćena od strane Crkve. Tek nakon što je entuzijastični obožavatelj Rheticus 1540. objavio Narratio Prima (Prvo objašnjenje), već vremešni Kopernik pristao je posvetiti se tiskanju teorije koja je već skicirana 1514. Nepotvrđena, ali učestala priča kaže da je Kopernik dobio tiskani primjerak rasprave na svojoj samrtnoj postelji.

 16. Kopernik je svojim radom izazvao velike promjene i pomogao nesvjesno : Kepleru , kada je utvrdio eliptičnost planetarnih orbita; Galileu, kada je formulirao svoj novi koncept pokreta; Newtonu kada je izložio svoju teoriju gravitacije.

 17. Povodom 540. godina od rođenja i 470 . godina od objave knjige : “De revolutionibus orbium coelestium” .

More Related