1 / 20

Centrum Nauki Kopernik!

Centrum Nauki Kopernik!. Wycieczka klas 4 c – wychowawczyni p. Ewa Walczak i 5 b – wychowawczyni p. Anna Wojdyła wraz z p. dyrektor Krystyną Próchnicką w dniu 31 marca 2011r. Centrum Nauki Kopernik.

rey
Télécharger la présentation

Centrum Nauki Kopernik!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Centrum Nauki Kopernik! Wycieczka klas 4 c – wychowawczyni p. Ewa Walczak i 5 b – wychowawczyni p. Anna Wojdyła wraz z p. dyrektor Krystyną Próchnicką w dniu 31 marca 2011r.

  2. Centrum Nauki Kopernik • W Centrum Nauki Kopernik znajduje się ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach oraz Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i planetarium. Zaawansowane technologie i multimedia, ale też proste rozwiązania, często oparte na wynalazkach sprzed wielu lat. Nauka i sztuka razem. Można sprawdzić jakie są możliwości ludzkiego organizmu? Czy można wpływać na otaczający świat? Można zagrać na laserowej harfie lub sprawdzić, czy wygodniej leży się na piłkach, czy na gwoździach.

  3. Nauczyciele są ważnymi partnerami Centrum Nauki Kopernik. CNK chce wspierać ich działania nie tylko związane z realizacją programu nauczania, ale też zmierzające do tego, żeby poszerzać zainteresowania uczniów i inspirować ich do samodzielnego zgłębiania tajników wiedzy. CNK zależy, żeby przeprowadzane w nim doświadczenia mogły podnieść atrakcyjność tematów poruszanych na lekcjach.

  4. RE: Generacja • Galeria RE: generacja to miejsce stworzone specjalnie dla ludzi młodych, wkraczających w dorosłe życie. Czekające tutaj eksperymenty pozwalają zgłębić tajniki ludzkiej psychiki: dowiedzieć się więcej o samym sobie oraz prawach rządzących relacjami między ludźmi.

  5. Teatr Robotyczny • Teatr Robotyczny to jeden z najbardziej prestiżowych i oryginalnych projektów Centrum Nauki Kopernik. To teatr, w którym występują roboty, a dokładnie RoboThespiany, czyli RoboAktorzy. Roboty powstały w brytyjskiej firmie Engineered Arts Ltd. CNK odpowiada za stworzenie scenariuszy oraz oprawę audiowizualną przedstawień. Dialogi nagrano w warszawskim studiu Sonica.

  6. Strefa światła • Strefa światła - wystawa daje okazję do poznania własności światła oraz doświadczenia różnego rodzaju iluzji optycznych. Wchodząc w świat kryminalnej historii utrzymanej w stylistyce cartoon noir, wraz z detektywem Wiktorem Fotonem można rozwikłać zagadkę dziwnych wydarzeń nękających Światłobrzeg. Wykonując kolejne eksperymenty nie tylko można przybliżyć się do jej rozwiązania, ale także przekonać, jak łatwo można oszukać zmysł wzroku. Można sprawdzić również, na jakiej zasadzie działa laserowy podsłuch.

  7. Człowiek i środowisko • Człowiek i środowisko - eksponaty pozwalają zajrzeć w głąb ludzkiego organizmu oraz poprzez samodzielne eksperymenty poznawać otaczający świat. Arena to okazja do sprawdzenia sprawności fizycznej i porównania własnych osiągnięć z wynikami dzikich zwierząt. Odkrywając zakamarki Miejskiej dżungli, dowiadujesz się, skąd się bierze woda w kranie oraz prąd w gniazdku elektrycznym. Możesz też przebudować Warszawę tak, by była jak najbardziej przyjazna.

  8. Świat w ruchu • Nasza planeta, woda w oceanie, krew w naszych żyłach, cząsteczki tworzące niezbędne do oddychania powietrze - cały otaczający nas świat jest w nieustannym ruchu. Dzięki eksponatom tworzącym wystawę można się dowiedzieć, jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz światło, a także w jaki sposób wprawiane są w ruch palce dłoni. To również okazja do samodzielnego wyprodukowania prądu elektrycznego, do przyjrzenia się, jak powstaje tornado oraz doświadczenia tego, co się dzieje podczas trzęsień ziemi.

  9. Wycieczka była bardzo udana ! Na długo zapamiętamy laserową harfę , latający dywan , tornado i teatr robotów występujący w bajce Stanisława Lema.Wszystkimpolecamy to wyjątkowe miejsce, w którym obok niecodziennych eksponatów jest miejsce na dobrą zabawę!

More Related