1 / 19

MIKOŁAJ KOPERNIK

MIKOŁAJ KOPERNIK. „A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?...”. TORUŃ – MIEJSCE NARODZIN. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku przy ulicy św. Anny w Toruniu. Był synem Mikołaja - kupca z Krakowa oraz torunianki – Barbary.

borka
Télécharger la présentation

MIKOŁAJ KOPERNIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MIKOŁAJ KOPERNIK „A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?...”

 2. TORUŃ – MIEJSCE NARODZIN Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku przy ulicy św. Anny w Toruniu. Był synem Mikołaja - kupca z Krakowa oraz torunianki – Barbary. Kopernik posiadał rodzeństwo: starszego brata Andrzeja oraz dwie siostry Barbarę i Katarzynę.

 3. DZIECIŃSTWO 1485 –śmierć ojca. Opiekę nad Mikołajem obejmuje brat matki –Łukasz Watzenrode, od 1489 roku biskup warmiński Mikołaj pobiera nauki w szkole przy kościele p.w. św Jana w Toruniu, a potem w gimnazjum we Włocławku

 4. DZIECIŃSTWO • 1500: praktyka prawnicza w Watykanie. • Obserwacje zaćmienia Księżyca. • Seria wykładów o odkryciu tzw. nowej astronomii • 1501: po zakończeniu studiów wraca na Warmię i w tym samym • roku wyjeżdża wraz z bratem do Padwy, gdzie zaczyna • studia medyczne • 31 maja 1503: zostaje doktorem prawa kanonicznego • na uniwersytecie w Ferrarze

 5. działalność w Polsce • 1507: zostaje osobistym sekretarzem i lekarzem • swojego wuja Łukasza Watzenrode, • biskupa warmińskiego. Osiada w Lidzbarku Warmińskim • 1509: ogłasza swoje tłumaczenie łacińskich • ListówTeofilakta z Symokatty, • oraz tzw. „Komentarzyk” będący pierwszym zarysem • nowej teorii budowy Układu Słonecznego. • publikuje Tycho de Brachew 1610 • 1510: Kopernik przenosi się do Fromborka • i tworzy mapę Warmii

 6. Ekonomia 1517: pierwsza wersja traktatu monetarnego –„Rozmyślania” 1519: druga wersja traktatu monetarnego –„Traktat o monetach” 1522: dzieło „O szacunku monety”, w którym proponował reformę monetarną, ujednolicenie pieniądza i przedstawił tzw. prawo Kopernika-Greshama 1528: Kopernik kończy dzieło ekonomiczne „Sposób bicia monety”

 7. Biskup, czy astronom Kiedy w roku 1537 umiera biskup Ferber, kapituła warmińska wśród 4 kandydatów na to stanowisko wysunęła między innymi kandydaturę Kopernika. Jednakże król, do którego należała decyzja w tej sprawie wybrał na biskupa warmińskiego Jana Dantyszka. Była to jednak mimo wszystko propozycja najwyższej rangi jaką Kopernik w swoim życiu otrzymał.

 8. Śmierć Kopernika Tymczasem Kopernik ciężko zachorował, by wreszcie dnia 24 maja 1543 roku zamknąć oczy już na zawsze. Został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej, w pobliżu ołtarza należącego do jego kanonii. Jak głosi legenda, pierwszy egzemplarz swojej książki dostał na łożu śmierci. Miał wylew, nie mógł więc wprowadzić żadnych poprawek, ale zdołał jeszcze przed śmiercią zobaczyć swoje dzieło wydane drukiem. Pozostawił zaledwie kilka listów, a biografia, którą napisał jego przyjaciel, zaginęła. Do historii przeszedł jako geniusz kosmologii, który przyspieszył rewolucję naukową. Ponieważ zerwał z astronomią Ptolemeusza, mówimy o nim "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. "

 9. Co zatem dał nam Kopernik? Pokazał nam, że Wszechświat jest ogromny i że nie kręci się wokół człowieka Pokazał odwagę w myśleniu. Przekonał, iż w nauce nie ma niepodważalnych twierdzeń Zainspirował potomnych do nowego podejścia do Świata, w którym człowiek, czy Ziemia, nie mają szczególnego miejsca

 10. Kopernik dziś • Ulica w każdym (?) mieście, kilkanaście pomników • Uniwersytet, centrum astronomiczne, kilkadziesiąt liceów, • jeszcze więcej gimnazjów i szkół podstawowych • Port lotniczy we Wrocławiu • Niezliczone firmy i instytucje (np. fabryka cukiernicza Kopernik S.A. produkująca toruńskie pierniki)

 11. Planetoida 1322 Copernicus Krater na Księżycu (107 km) i na Marsie (292 km średnicy) OAO-3 Copernicus(1972-80) –satelita amerykański do obserwacji w ultrafiolecie i promieniach Roentgena Kopernik 500(1973) –radziecki satelita do badań Słońca i jonosfery Ziemi

 12. ORP Kopernik –okręt Marynarki Wojennej do badań dna morza • MF Mikołaj Kopernik –polski prom kolejowo-samochodowy • Copernicja –rodzaj roślin z Ameryki Poludniowej. Znanych jest 25 gatunków • Góra Kopernika (Kopernikusfjellet) –szczyt o wysokości 1035 m.n.p.m. na wyspie Spitsbergen

 13. Mikołaj Kopernik w Grudziadzu Podczas kilkudniowego pobytu w Grudziądzu w marcu 1522 roku, 49-letni wówczas Kopernik, wygłosił w Ratuszu (który stał wówczas pośrodku Rynku), podczas Zjazdu Stanów Prus Królewskich traktat "De aestimationae monetae" ("O szacunku pieniądza"). Był wówczas kanonikiem kapituły warmińskiej we Fromborku, zarządzał również dobrami kapituły w Olsztynie i w związku z tym zajmował się dodatkowo sprawą gospodarki pieniężnej i reformą monetarną. O pobycie Mikołaja Kopernika w Grudziądzu przypomina tablica, znajdująca się na Rynku na jednej z kamienic, umieszczona tam w 1959 roku. W latach 60-tych była to jedyna rzecz upamiętniająca związek Kopernika z Grudziądzem.

 14. Pomnik Kopernika w Grudziądzu Wykład Kopernika w Grudziądzu Osiedle Kopernika w Grudziądzu Grudziądzkie planetarium

 15. PODSUMOWANIE • W jakim mieście urodził się Mikołaj Kopernik? • Na jakim Uniwersytecie studiował Mikołaj Kopernik? • W jakim mieście zamieszkał Kopernik po powrocie z Bolonii? • Co według Kopernika znajduje się w centrum wszechświata? • W jakich miastach znajdują się słynne pomniki Kopernika? Na Uniwersytecie Krakowskim W Toruniu Słońce W Toruniu i w Warszawie We Fromborku

 16. Dziękuję za uwagę Arkadiusz Czyściecki klasa I a

More Related