1 / 10

NASZ PATRON - MIKOŁAJ KOPERNIK - MIASTA, W KTÓRYCH ŻYŁ

NASZ PATRON - MIKOŁAJ KOPERNIK - MIASTA, W KTÓRYCH ŻYŁ. WYRÓŻNIENIA I Agnieszka Moś i Anna Cichos 5b II Iwona Gebauer 5b III Łukasz Chodura 5a IV Anita Kazimierowicz i Katrin Klama 5b. MIEJSCA I Piotr Kubis 6a II Denis Tatina 6b III Marta Zdrzalik 6a

Télécharger la présentation

NASZ PATRON - MIKOŁAJ KOPERNIK - MIASTA, W KTÓRYCH ŻYŁ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NASZ PATRON - MIKOŁAJ KOPERNIK - MIASTA, W KTÓRYCH ŻYŁ

  2. WYRÓŻNIENIA I Agnieszka Moś i Anna Cichos 5b II Iwona Gebauer 5b III Łukasz Chodura 5a IV Anita Kazimierowicz i Katrin Klama 5b MIEJSCA I Piotr Kubis 6a II Denis Tatina 6b III Marta Zdrzalik 6a III Łukasz Kowalczyk 6a ZWYCIĘZCY KONKURSU

  3. HASŁA KONKURSOWE

  4. Nasza szkoła jest super I wiele możesz się w niej Nauczyć Aby być mądrym jak Mikołaj Kopernik Łukasz Chodura 5a

  5. Nie lubisz chodzić do szkoły? Zapisz się do naszej szkoły!!! Iwona Gebauer 5b

  6. Hasło promujące szkołę Nasza szkoła jest wesoła, Ponadto ma patrona wielkiego... KTÓRY WIE KIEDY IDZIESZ NA WAGARY KOLEGO! Anita Kazimierowicz Katrin Klama 5b

  7. Chodź do naszej szkoły, a będziesz wesoły. Ucz się w naszej szkole, a będziesz wielki!!! Agnieszka Moś, Anna Cichos 5b

  8. Kopernik patron nasz,jego imię jest wśród nas.My z gwiazdami za pan brat,przemierzymy cały świat. Piotr Kubis 6a POWRÓT

  9. Super nauka W szkole imieniem Mikołaja Kopernika Marta Zdrzalik 6a

  10. Do naszej szkoły chodzenie to dla każdego ucznia marzenie!!! Denis Tatina 6b

More Related