Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chenonceau PowerPoint Presentation

Chenonceau

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Chenonceau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chenonceau Nejnavštěvovanější zámek ve Francii Zámek šesti žen

 2. Châteaude Chenonceauje zámek situovaný cca 240 km jihozápadně od Paříže, nedaleko soutoku řek Cher a Loira. Stojí na místě původního vodního mlýna, který byl v letech 1513–1521 nahrazen zámkem. V letech 1556–1559 byly přistavěny mostní oblouky, které zámek spojily s druhým břehem řeky. Na obloucích je nyní umístěna dvoupatrová galerie, kdysi využívaná jako oblíbené místo společenských setkání francouzské aristokracie. Tuto přístavbu zřejmě iniciovala Kateřina Medicejská. Po zámku ve Versailles je druhým nejnavštěvovanějším zámkem ve Francii. klikni

 3. Zámek má čtvercový půdorys se čtyřmi kruhovými věžemi v nárožích a balkony nebo terasami v každém křídle.

 4. Překlenuje řeku Cher šedesát metrů dlouhou dvoupatrovou galerií nesenou mostními oblouky a jeho krása se odráží v klidných vodách řeky.

 5. Říká se mu také někdy "zámek šesti žen", protože v jeho čtyřsetleté historii sehrálo roli hned několik pozoruhodných žen. (CatherinaBriçonnetová, Diana z Poitiers, Kateřina Medicejská, Louisa Lotrinská, Louisa Dupinová. MargueritePelouzeová).

 6. Od roku 1913 patří zámek rodině Menierů, kteří jej udržují v dokonalém stavu dodnes.

 7. Od pokladny k zámku vede asi pět set metrů dlouhá platanová alej.

 8. Zámek není obývaný a slouží výhradně turistům.

 9. Park i zámek je návštěvníkům zcela otevřen.

 10. Po zaplacení vstupného se návštěvníci ve všech prostorách pohybují sami bez průvodce..

 11. Po zaplacení vstupného se návštěvníci ve všech prostorách pohybují sami bez průvodce..

 12. Je to typický vodní zámek obklopený vodou řeky Cher

 13. Rovné schodiště bylo jedním z prvních, které byly ve Francii postaveny.

 14. Uvnitř dominuje oběma podlažím velká protáhlá vstupní hala.

 15. Samotný zámek není vůbec velký a se svými deseti přiměřeně velkými pokoji je to spíše větší panské sídlo.

 16. Krásná květinová výzdoba v pokojích je samozřejmostí.

 17. Zámecké komnaty jsou vybaveny dobovým nábytkem, nádhernými rozměrnými gobelíny, cennými obrazy…

 18. Nashledanou