Download
problems and solutions n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESTONIAN (SMALL) SCHOOLS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESTONIAN (SMALL) SCHOOLS

ESTONIAN (SMALL) SCHOOLS

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ESTONIAN (SMALL) SCHOOLS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROBLEMS AND SOLUTIONS? ESTONIAN (SMALL) SCHOOLS Toomas Mitt 2007

 2. Microsoft World Atlas

 3. T. Mitt Tõstamaa community

 4. T. Mitt TKK

 5. T. Mitt Tõstamaa Secondary School

 6. T. Mitt Toomas Mitt 2005

 7. T. Mitt Toomas Mitt 2005

 8. T. Mitt Toomas Mitt 2005

 9. T. Mitt Toomas Mitt 2005

 10. T. Mitt bording School

 11. T. Mitt eelkutseõpe • turismiõpe – Pärnu Kolledž • merndus – Pärnu Merehariduskeskus

 12. T. Mitt

 13. T. Mitt how many students? elementary school (1.-4.) 76basic school (5.-9.) 124highschool (10.-12.) 39 234

 14. T. Mitt how many teachers? 22 women7 men 30

 15. T. Mitt Toomas Mitt 2005

 16. T. Mitt HARIDUS

 17. http://www.hm.ee/ university highschools; gumnasiums vocationalschools primary (basic) schools elementaryschools kindergartens strongfamilys

 18. T. Mitt general aim– lifelong learning

 19. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ • vähendada funktsionaalset lugemisoskust 20% • koolist väljalangevus max 10% • 85% noortest keskharidusega • reaal- ja loodusainete lõpetajate arvu kasv 15% • 12% täiskasvanutest elukestvasse õppesse elukestva õppe indikaatorid

 20. T. Mitt we can`t change students teachers schoolhouses investments curriculums

 21. T. Mitt PALK

 22. teachers average salary 8260 EEK T. Mitt • teacher`s average salary 530 € • 80 - 90% from Estonian medium

 23. http://pub.stat.ee/ average salaries 2005

 24. teachers average salary 8260 EEK T. Mitt • young people not willing to come to school

 25. T. Mitt VANUS

 26. http://ehis.hm.ee/ teachers age in our school

 27. T. Mitt teachers average age 42

 28. http://www.ekk.edu.ee state examinations

 29. T. Mitt SÜNDIVUS

 30. http://www.hm.ee/

 31. T. Mitt estonian birthrate 1993 - 2006

 32. http://www.hm.ee/ number of students

 33. T. Mitt our community birthrate

 34. T. Mitt our community birthrate • põhikool nnn + gümnaasium zz = xxx • 2012/2013 õa on õpilasi kokku xxx • 235 (2006/2007) – xx = yyy õpilast vähem

 35. T. Mitt LAK 16 KK 220 PK 45

 36. Google pictures Toomas Mitt 2005

 37. T. Mitt KOOLID

 38. http://www.hm.ee/ schools

 39. http://www.hm.ee/ vocational schools

 40. universitys 49 6 http://www.hm.ee/

 41. http://www.hm.ee/

 42. T. Mitt RÄNNE

 43. T. Mitt Gravitatsion centres

 44. Gravitatsion centres elite schools, educational inequality

 45. http://kaardid.regio.ee/koolid

 46. Country pupils in pärnu town!

 47. http://kaardid.regio.ee/koolid

 48. T. Mitt REAALAINED