Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A5 Management & Organisatie Opgave 5.14 Onderwerp: Creatie & Plaatsing aandelen PowerPoint Presentation
Download Presentation
A5 Management & Organisatie Opgave 5.14 Onderwerp: Creatie & Plaatsing aandelen

A5 Management & Organisatie Opgave 5.14 Onderwerp: Creatie & Plaatsing aandelen

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A5 Management & Organisatie Opgave 5.14 Onderwerp: Creatie & Plaatsing aandelen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A5 Management & Organisatie • Opgave 5.14 • Onderwerp: Creatie & Plaatsing aandelen

 2. a) Balans per 31 december 2002 • De weergave verschilt van die in het antwoordenboekje. Ik heb hier namelijk de standaardindeling van de balans aangehouden. • Controleer dat het EV gelijk is aan 2.200 + 500 + 800 = 3.500

 3. b) • Geplaatst nominaal €1.000.000 aan aandelen. Nominale waarde €2,50 per aandeel. Koers €3,50. Aandeelhouders voorlopig alvast €2,- per aandeel storten. • Gestort: 400.000 aandelen x €2,- = €800.000,-

 4. b) Geplaatst nominaal €1.000.000 aan aandelen.

 5. b) Geplaatst nominaal €1.000.000 aan aandelen. Nominale waarde €2,50 per aandeel. Koers €3,50. • 1.000.000 : 2,50= • 40.000 aandelen Agioreserve : 40.000 x (3,50 – 2,50) = + €400.000

 6. b) 40.000 aandelen geplaatst. Nominale waarde €2,50 per aandeel. Koers €3,50. Aandeelhouders voorlopig alvast €2,- per aandeel storten. Aandeelhouders n.t.s. : 40.000 x (3,50 – 2) = + €600.000

 7. b) Gevolgen van het reserveren van de winst

 8. b) • Nu kunnen we de nieuwe waarden van de balansposten bepalen.

 9. c) 6% preferent aandelenkapitaal gecreëerd. €2.000.000,- nominaal, per aandeel €500,- • Geplaatst een hoeveelheid van €500.000 nominaal, tegen koers van €505 per aandeel

 10. c) 6% preferent aandelenkapitaal gecreëerd. €2.000.000,- nominaal, per aandeel €500,- • Geplaatst een hoeveelheid van €500.000 nominaal, tegen koers van €505 per aandeel 500.000 : 500 = 1.000 aandelen geplaatst Agioreserve. : 1.000 x (505 – 500) = + €5.000 Kas en Banken : 1.000 x €505 = + €505.000

 11. d) Balans na verwerking van de gegevens • Controleer dat het EV gelijk is aan 2.600 + 500 + 860+ 1.205 = 5.165