1 / 48

Limbički marketing Emocije ili razum pri odluci o kupnji i uloga ambalaže

Limbički marketing Emocije ili razum pri odluci o kupnji i uloga ambalaže Uroš Močnik MBA. Neki od parametara današnjice. Sve veći broj proizvoda (oblika, varijanti) 2. Kriza je 3. ‘Racionalno’ ponašanje kupaca

lynde
Télécharger la présentation

Limbički marketing Emocije ili razum pri odluci o kupnji i uloga ambalaže

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Limbički marketing Emocije ili razum pri odluci o kupnji i uloga ambalaže Uroš Močnik MBA

 2. Neki od parametara današnjice • Sve veći broj proizvoda (oblika, varijanti) 2. Kriza je 3. ‘Racionalno’ ponašanje kupaca 4. Broj kupnji se povećava, njihova prosječna vrijednost se smanjuje 5. Veća zastupljenost trgovačkih marki ??? Kako porukama ambalaže utjecati na odluke kupaca?

 3. Sadržaj Limbički sustav 3 motivacijske sile Limbička mapa – pozicioniranje vrijednosti 6 limbičkih segmenata Opis segmenata Prodor marke Actimel na tržište Pozicioniranje ambalaža u Limbičku mapu Principi uvjeravanja, utjecanje na odluke i uloga ambalaže

 4. Za koga? Kada? Marketinške komunikacije (vizualne) Branding (penetracija, strategije, pozicioniranje) Design, ambalaža Merchandising (impulzivne kupnje)

 5. Limbički koncept

 6. Teoretske osnove

 7. Znanstvena osnova • Istraživanje mozga(analiza cca. 1200 istraživanja mozak-emocija-ponašanje) • Psiho-endokrinologija(analiza preko 600 istraživanjahormoni/ neurotransmiter-ponašanje) • Psihologija(veliki istraživački projekt sprof.dr. Brengelmann, Institut Max-Planck za psihijatrijuna temu novac/potrošnja/ osobnost & opsežna vlastita empirijskaistraživanja) • Evolucijskabiologija & psihologija(analiza cca. 300 istraživanjaevolucijska psihologija/biologija)

 8. Nesvjesno i intuitivno 70 % 70% nesvjesnog

 9. Priroda naših odluka Svijest Emocija spoznaje Nesvjesna procjena limbičkim sustavom Vanjski podražaji 70%

 10. Limbički sustav

 11. Motivacijske sile

 12. Bazične motivacije Stimulacija Dominacija Uravnoteženost Sigurnost

 13. Tri sile u nama Stimulacija Dominacija Uravnoteženost Sigurnost

 14. Tri sile u nama Stimulacija Dominacija Uravnoteženost Sigurnost

 15. Bazične motivacije Stimulacija Dominacija Uravnoteženost Ravnoteža

 16. Tri sile u nama Stimulacija Dominacija Uravnoteženost 35 godina 35 godina Ravnoteža

 17. TRI SILE U NAMA SILA DOMINACIJE Ponos, status, elita, hrabrost, ambicije, upornost, čast… SILA STIMULACIJE Kreativnost, individualizam, promjena, znatiželja, humor, zabava, užitak… SILA RAVNOTEŽE Sigurnost, vjernost, povjerenje, pouzdanost, zdravlje, veza, ravnoteža…

 18. Limbički segmenti

 19. Bazični stilovi – Limbički segmenti Pustolov Tražitelj novosti Dominantni Disciplinirani Hedonista Sigurni

 20. Struktura populacija – D / SLO Pustolov 9% 7,4% Tražitelj novosti 16% 6,9% Dominantni 6% 17,2% Hedonista 22% 24,6% Disciplinirani 12% 10,8% Sigurni 35% 33,1%

 21. Šest segmenata Pustolov Motivacija Želja za podražajima Želja za moći Udio u populaciji 7,4 posto Vrijednost hrabrost, impulzivnost, samostalnost, spontanost, spremnost na rizik, suprotstavljanje, budućnost

 22. Šest segmenata Dominantni Motivacija Želja za moći Udio u populaciji 17,2 posto Vrijednost ambicije, čast, moć, ponos, slava, status, upornost, borba / pobjeda

 23. Šest segmenata Motivacija Želja za moći Želja za sigurnošću Udio u populaciji 10,8 posto Vrijednost disciplina, dužnost, kvaliteta, logika, marljivost, moral, pravednost, preciznost, red, štedljivost Disciplinirani

 24. Šest segmenata Motivacija Želja za sigurnošću Udio u populaciji 33,1 posto Vrijednost ljubaznost, obitelj, poslušnost, povjerenje, prijateljstvo, priroda, sigurnost, tradicija, vjernost, zdravlje Sigurni

 25. Šest segmenata Motivacija Želja za sigurnošću Želja za podražajima Udio u populaciji 24,6 posto Vrijednost fleksibilnost, mašta, osjećajnost, otvorenost, tolerancija, užitak, humor Hedonista

 26. Šest segmenata Motivacija Želja za podražajima Udio u populaciji 6,9 posto Vrijednost individualnost, kreativnost, mijenjanje, umjetnost, zabava, znatiželja, radoznalost Tražitelj novosti

 27. Pustolov Hedonista Disciplinirani Limbička mapa Pobuna Ekstravagancija Tražitelj novosti Dominantni Impulsivnost Hrabrost Pobjeda Spremnost na rizik Kreativnost Borba Moć Individualnost Spontanost Elita Autonomija Zabava Umjetnost Promjena Slava Status Znatiželja Ponos Ambicija Igra Čast Humor Upornost Mašta Marljivost Užitak Sanjanje Prezicnost Logika Red Disciplina Otvorenost Poezija Fleksibilnost Pravednost Dužnost Moral Osjećajnost Askeza Poslušnost Ljubaznost Prijateljstvo Štedljivost Tolerancija Vjernost Obitelj Povjerenje Vezanje Povjerenje Sigurnost Zdravlje Kvaliteta Skrb Priroda Tradicija Domovina Sigurni

 28. Struktura populacija – D / SLO Pustolov 9% 7,4% Tražitelj novosti 16% 6,9% Dominantni 6% 17,2% Hedonista 22% 24,6% Disciplinirani 12% 10,8% Sigurni 35% 33,1%

 29. Struktura populacija – spol Pustolov M - 118 Ž - 82 Tražitelj novosti M - 115 Ž - 85 Dominantni M - 104 Ž - 96 Hedonista M - 80 Ž - 120 Disciplinirani M - 102 Ž - 98 Sigurni M - 82 Ž - 118

 30. Struktura populacija – starosna dob a) 19 do 29 godina / b) 30 do 49 godina / c) 50 godina i više Pustolov 133 78 82 Tražitelj novosti 129 102 69 Dominantni 76 114 110 Hedonista 119 100 81 Disciplinirani 76 104 120 Sigurni 60 96 144

 31. Portfelj proizvoda koji koriste Pustolov 104 Tražitelj novosti 109 Dominantni 110 Hedonista 94 Disciplinirani 92 Sigurni 92

 32. Limbic i pozicioniranje

 33. Penetracija tržišta Pustolov 159 Tražitelj novosti 153 Dominantni 87 Hedonista 105 Disciplinirani 64 Sigurni 96

 34. Razvoj tržišta Pustolov 110 Tražitelj novosti 113 Dominantni 89 Hedonista 115 Disciplinirani 65 Sigurni 108

 35. Pozicioniranje ambalaža

 36. Pozicioniranje ambalaža Pustolov POSTIGNUČA HRABROST INDIVIDUALIZAM KREATIVNOST RISKIRANJE STATUS Tražitelj novosti Dominantni PUSTOLOVINA PROMJENA POBJEDA ZNATIŽELJA PONOS ZABAVA AMBICIJE MOĆ ZAIGRANOST OTVORENOST IGRA KVALITETA UŽITAK RED Hedonista SENZUALNOST DISCIPLINA Discipliniran Disciplinirani PRECIZNOST TRADICIJA PRIRODA SNOVI POVJERENJE PRIJATELJSTVO FANTAZIJA ZDRAVLJE Sigurni OBITELJ

 37. Pozicioniranje ambalaža Pustolov POSTIGNUČA HRABROST INDIVIDUALIZAM KREATIVNOST RISKIRANJE STATUS Tražitelj novosti Dominantni PUSTOLOVINA PROMJENA POBJEDA ZNATIŽELJA PONOS ZABAVA AMBICIJE MOĆ ZAIGRANOST OTVORENOST IGRA KVALITETA UŽITAK RED Hedonista SENZUALNOST DISCIPLINA Discipliniran Disciplinirani PRECIZNOST TRADICIJA PRIRODA SNOVI POVJERENJE PRIJATELJSTVO FANTAZIJA ZDRAVLJE Sigurni OBITELJ

 38. Principi uvjeravanja Problem - rješenje Smanjenje angažmana Personifikacija Autentičnost • Kreativnost – nešto drugačije

 39. Problem - rješenje

 40. Smanjenje angažmana

 41. Smanjenje angažmana

 42. Personifikacija

 43. Autentičnost

 44. Autentičnost

 45. Autentičnost

 46. Snaga ideje

 47. Principi uvjeravanja Problem - rješenje Smanjenje angažmana Personifikacija Autentičnost • Kreativnost – nešto drugačije

 48. Hvala na pažnji!

More Related