Download
suomen siivoustekninen liitto ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomen Siivoustekninen Liitto ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomen Siivoustekninen Liitto ry

Suomen Siivoustekninen Liitto ry

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Suomen Siivoustekninen Liitto ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suomen Siivoustekninen Liitto ry

 2. Suomen Siivoustekninen Liitto ry • on vuonna 1970 perustettu yleishyödyllinen ja puolueeton puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestö. • ei puutu politiikkaan eikä TES- kysymyksiin. • vaikuttaa aktiivisesti siihen, että puhtausalan arvostus kasvaa ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa.

 3. Suomen Siivoustekninen Liitto ry • julkaisee puhtausalan ammattilehteä, PUHTAUS&PALVELUsektoria • tuottaa puhtausalan oppikirjoja, oppaita, videoita ja verkkomateriaalia • järjestää Finnclean-messut ja miniClean-tapahtumat • järjestää koulutusta, esim. Esimiespäivät ja Ohjaajapäivät • myöntää Clean Card -sertifikaatit

 4. Suomen Siivoustekninen Liitto ry • organisoi Puhtausalan ammattilainen ja Puhtausalan esimies -kilpailut • osallistuu lasten puhtauskasvatukseen • myöntää stipendejä koulutus- ja tiederahastoistaan • kehittää menetelmä- ja aikastandardeja • yhdistää puhtausalasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt.

 5. SSTL:n ja Siivoussektorin tuotemerkkejä valistaa kehittää kouluttaa tiedottaa organisoi innostaa

 6. Suomen Siivoustekninen Liitto ry Vietetään vuosittain viikolla 15. Tavoitteena tehdä puhtausalaa näkyväksi. Kaikki puhtausalan toimijat voivat osallistua.

 7. Siivoussektori Oy • liiton kokonaan omistama osakeyhtiö • perustettu vuonna 1986 hoitamaan liiton arvonlisäveronalaista toimintaa • ei pyri tuottamaan voittoa, vaan tarjoamaan laadukkaita palveluja ja julkaisuja puhtausalalle.

 8. Siivoustekniset yhdistykset • SSTL:llä on 16 paikallista siivousteknistä yhdistystä ja yksi valtakunnallisesti toimiva senioreiden siivoustekninen yhdistys. • SSTL:llä on noin 80 yritysjäsentä, jotka edustavat kattavasti puhtausalaa.

 9. Siivoustekniset yhdistykset • yhdistykset päättävät toiminnastaan itsenäisesti: toimintamuotoja ovat mm. koulutukset, matkat, tutustumiskäynnit, jäsenillat sekä teemaviikot ja -tapahtumat • toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä, PUHTAUS&PALVELUsektori-lehdessä ja liiton nettisivujen tapahtumakalenterissa. Joillakin yhdistyksillä on myös omat nettisivut

 10. Siivoustekniset yhdistykset • Etelä-Savon Sty • Helsingin Sty • Kainuun Sty • Kanta-Hämeen Sty • Karjalan Sty • Keski-Suomen Sty • Kymen Sty • Lapin Sty • Länsi-Pohjan Sty • Oulun Seudun Sty • Pirkanmaan Sty • Pohjanmaan Sty • Pohjois-Savon Sty • Päijät-Hämeen Sty • Satakunnan Sty • Turun Sty • Senioreiden Sty (valtakunnallinen)

 11. Henkilöjäsenen edut • puhtausalan luetuin ammattilehti PUHTAUS&PALVELUsektori 8 numeroa vuodessa • SSTL:n, Siivoussektori Oy:n ja siivousteknisten yhdistysten järjestämät tapahtumat, koulutukset, tutustumiskäynnit ja retket edulliseen jäsenhintaan tai jopa veloituksetta. • vapaa-ajalle hotelli-, risteily- ja muita matkaetuja. • kaikki SSTL:n julkaisut jäsenhintaan mahdollisuus verkostoitua alan henkilöiden ja yritysten kanssa.

 12. Mitä jäsenyys maksaa? Varsinaiset jäsenet maksavat noin 12 senttiä / päivä eli 45 € / vuosi. Opiskelijajäsenet noin 8 senttiä / päivä eli 30 € vuodessa. Seniorit 10 senttiä / päivä eli 38 € vuosi. Jäsenyys tuo sinulle runsaasti rahanarvoisia etuja. Liity siis joukkoomme! Täytä jäsenhakemus osoitteessa www.puhtausala.fi

 13. Lapsille ja nuorille • Sipi Sammakon Siivouskoulu, joka toimii jo sadoissa päiväkodeissa ja ala-asteilla eri puolilla Suomea • Sipiviikkoa vietetään viikolla 7 • Sipimateriaalia: kortit, tehtäväkirja, juliste, siivouspyyhe. Sipikoulun ohjeet ja materiaalit: www.puhtausala.fi

 14. Puhtausalan koulutus ja työtehtävät • Alan koulutus on monipuolista toisen asteen oppilaitoksista ja näyttötutkinnoista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. • Työtehtävät ovat haasteellisia monenlaista ammattitaitoa vaativia tehtäviä.

 15. Ammattitutkintomerkki • Merkin voivat hankkia puhdistuspalvelualan perustutkinnon, laitoshuoltajan ammattitutkinnon tai siivousteknikon tai siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon suorittaneet. • Tarkemmat ohjeet: www.puhtausala.fi

 16. Yhteystiedot Suomen Siivoustekninen Liitto ry. Siivoussektori Oy Haapaniemenkatu 7-9 B 14 00530 HELSINKI puhelin: (040) 766 0055 sähköposti: konttori@siivoussektori.fi www.puhtausala.fi