Download
suomen latu ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomen latu ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomen latu ry

Suomen latu ry

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Suomen latu ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Suomenlatury Marina Tuura

  2. Organisaationtoimintaajatus • SuomenLaduntavoite on liikuttaaSuomalaisia. Tärkeintehtävä on ulkoilumahdollisuuksienedistäminen. Toiminta on valtakunnallisestikeskusjärjestönäjapaikallisestilatuyhdistyksientomintaa. • Visio on pitääSuomalaiset mailman enitenliikkuvienkansojenjoukossa. Tutkimus on osoittanutettäSuomenLadunjäsenetliikkuvatmuitaSuomalaisiaenemmän. • Tarkoitus on ettäSuomalaisilleolisitarjollaurheilulajejajoihinmahdollisimmanmonella on helppoosallistua. • SuomenLadulla on montajäsenyhdistystäkuten esimerkiksi VantaanLatu. VantaanLadulla on montaeritoimintamuotoa, kuten esimerkiksi vaellus, sauvakävely, laturetket, pyöräily vain mainitaksemmemuutaman.

  3. Vantaanlatury • Vantaan Laty Ry on perustettu 4.2.1965 • Lajeja on monia. Aiemmin mainituiden lisäksi voi harrastaa uutta mielenkiintoista harrastusta kuten Geokätköily. Tietysti hiihto kuuluu myös lajeihin Vantaan Ladulla. • Vantaan Latu, kuten myös Suomen Latu rärjestää monenlaisia tapahtumia koko perheelle. • Isäinpävisin on yleensä metsäretki jossa poiketaan aina myös Bisan majalle joka on Vantaan Ladun omistuksissa. Majaa voi myös vuokrata omiin tilaisuuksiin. • Vantaan Latu järjestää myös Muumihiihtoa perheen pienimille sekä monenlaista jumppaa ja muuta liikuntaa hiukan vanhemmille.

  4. SuomenLadunmonettoiminnat • MyösmonelletuttuMetsämörri on SuomenLaduntoimintoja. • Metsämörritomintatäyttäätänävuonna 20 vuotta. • Metsämörrintarkoitus on opettaalapsilleluontokasvatusta. • Metsämörriohjaajaksipääsee vain SuomenLadunkoulutuksenkäyneet. • Suomen Ladun kauttaa pääsee moniin tapahtumiin. • Suomen Latu järjestää myös avantouinti kisoja joka vuosi • Vuonna 2013 on juhlavuosi jolloin Suomen Latu täyttää tammikuussa 75 vuotta. • Juhlia vietetään Laukaassa avantouinniin SM kisojen yhteydessä 26.1.2013

  5. Monet edut • SuomenLadulla on olluttoimintaaOittaallaBodomjärvenrannalla • Toimintajatkuuvielävuoden 2012 loppuun. • SuomenLatuetsiiparhaillaankorvaavaapaikkaapääkaupunkiseudulta • Oittaalla on toiminutmyösSuomenLadunvälinevuokraus. Sieltä on saanutvuokratamonenlaisiaulkoiluunjaliikuntaanliittyviävälineitä. • Esimerkiksi lapsenkantorinkka joka maksoi kesällä 2012 50 € viikoksi. Suomen Ladun jäsenet saavat pienen alennuksen hinnoista. • Vuokralle on myös kickbikea, kajakkeja, kävelysauvo ja yms. • http://www.suomenlatu.fi/oittaa/ • SuomenLadulla on myöslomaosakkeitajoitavoivuokratakohtuuhintaan. • SuomenLatujärjestäämonenlaisiaretkiäjamatkoja

  6. SuomenLadulla on myöslomaosakkeitajoitavoiostaakohtuuhintaan. OsakkeitasijaitseeEllivuoressasekäKiilopäällä. LomaosakkeitavuokrataanmonestimyösLadunlehdessäLatujaPolku. SuomenLadunjäsenenäsaamoniamuitakinetujakutenretkiäkotimaassasekäulkomailla. Etuja on myösmonillayhteiskumppaneillakutenuusimpinaSokosHotellitsekäRadisonBluhotelli. JäsenenäsaatetuamyösRetkiaittasta, Karttakeskuksestasekämonistamuista. LisääeduistavoitlukeaSuomenLadunsivuilta : http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenpalvelut/jasenedut/ SuomenLaduntarkoitus on saadaihmisetylösulosjalenkillejamielelläänhyvässäseurassa. Lisäätietojanumerosta : 0447226301 tai sähköposti jasenpalvelu@suomenlatu.fi osoitteesta: http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/yhteystiedot/