1 / 8

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry. Missio Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppa, palvelut, alan asiantuntijat ja kauppakeskusjohto kohtaavat Visio

glyn
Télécharger la présentation

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  2. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Missio Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppa, palvelut, alan asiantuntijat ja kauppakeskusjohto kohtaavat Visio Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta – Yhdyskunnan sykkivä sydän! Jäsenet 110 jäsenyritystä: 56 kauppakeskusta, 39 ostoskeskusta 15 konsultti-/manageriyritystä yhteistyössä Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  3. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry • Palvelukokonaisuudet • Tietopalvelut • Tapahtumat • Kehittäminen • Vaikuttaminen • Verkosto • Jäsenverkosto • Asunto-, toimitila- ja rakennuttaliitto RAKLI ry • Elävä Kaupunkikeskusta ry • NordicCouncil of ShoppingCenters • International Council of ShoppingCenters • Lisäksi yhteistyötä mm. kaupan toimialajärjestöjen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  4. Kaupallisia keskustyyppejä useita erilaisiin asiakastarpeisiin • Kauppakeskus • Kokonaisuus, jossa liikkeet avautuvat sisätilaan • Kauppakeskuksessa on vähintään 10 myymälää • Vuokrattavan liiketilan määrä on vähintään 5000 h-m² • Yksittäinen liike ei ylitä 50% liiketilan kokonaismäärästä • Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankkuriyritys • Palvelut voivat olla joko kaupallisia tai julkisia • Kauppakeskuksella on yhteinen johto ja markkinointi. • Ostoskeskus • Liikkeet avautuvat ulkotilaan • Vähintään viisi liikettä • Pinta-ala tyypillisesti alle 5000 h-m² • Hypermarket keskus • RetailPark, Erikoiskauppojen keskus • Kauppiastavaratalo • Entertainment Center, Viihde- ja huvittelukeskus • Life Style Center • Liikekeskus Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  5. Kauppakeskukset sijoittuvat keskustoihin • Lukumääräisesti 95,6 % • Liikepinta-alasta 90,4 % • Kävijämäärästä 96,1 % • Myynnistä 91,9 % Lähde: Kauppakeskukset 2009, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  6. Kauppakeskusten lukumäärän kehittyminen Suomessa 1984-2008 Lähde: Kauppakeskukset 2009, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  7. Yhdyskunnan sydän sykkii asiakkaan tahtiin! Kauppakeskusten aukioloajat 2008 Lähde: Suomen Kauppakeskusyhdistys, 2008 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  8. Lisätietoa www.kauppakeskusyhdistys.fi Toiminnanjohtaja Juha Tiuraniemi, 040-5069151 juha.tiuraniemi@kauppakeskusyhdistys.fi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

More Related