Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 2. ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA VÝVOJOVÉ ZMĚNY Vývojová psychologie – zkoumá člověka od početí až do smrti. Vývoj lidského jedince od jeho početí až do smrti ovlivňují jak dědičné dispozice, tak i prostředí. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 3. Na individualizaci duševního vývoje mají vliv: • genetické předpoklady • vliv sociálního prostředí: rodina, škola, parta • výchova • charakterové vlastnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 4. Psychický vývoj má své zákonitosti • vývoj je celostní proces • ve vývoji je vzájemná souvislost tělesného a psychického • vývoj neprobíhá rovnoměrně v čase a s postupujícím věkem se zpomaluje • vývojové zvláštnosti se projevují individuálním způsobem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 5. vývoj je socializační proces • s postupujícím vývojem dochází k individualizaci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 6. Stadium prenatální – od početí do narození Stadium novorozenecké – od porodu do 6 týdnů • dítě je vybaveno základními vrozenými reflexy • spí cca 20 hodin denně • budí se cca 8x za den (hlad, pocit vlhka) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 7. KOJENEC (2 – 12 měsíců) • dítě prodělává prudký rozvoj tělesný a psychický • prořezává se mu mléčný chrup • dítě začíná sedět, lézt, chodit • používá jednoslabičná slůvka • začíná aktivita i v sociálních kontaktech Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 8. BATOLE (1. – 3. rok) • v tomto období je nejvýznamnější chůze a řeč • dítě začíná si uvědomovat samo sebe, vzniká „jáství“ • dochází k rychlému rozvoji ve všech oblastech motoriky, dítě se snaží ovládat své tělo • ke konci 3. roku otázky PROČ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 9. PŘEDŠKOLNÍ VĚK (3–6 let) • dozrává CNS • dítě rychle roste, proporce postavy se mění, rostou zejména končetiny • převládající činností je hra • dítě převážně navštěvuje mateřskou školku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 10. OBDOBÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU (od 6. až 7. roku do 10. až 11. roku) • rozvoj psychických funkcí – paměť a myšlení • dochází k rozvoji učební činnosti, získávání vědomostí, dovedností a návyků prostřednictvím školy • interakce dítěte a učitele Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 11. OBDOBÍ PUBESCENCE (od 10. až 11. roku do 14. až 15. roku) • biologické dozrávání jedince, rozvoj sekundárních pohlavních znaků • rozvoj abstrakce a zobecňování • vrstevnické skupiny, party • 2. vzdor, kritičnost • výchova k volbě povolání • objevuje se první láska, resp. zamilovanost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG,, OP VK

 12. ADOLESCENCE 16 – 22 • ustalování tělesného a psychického vývoje • příprava na povolání • zapojení do společenského života • vrchol fyzické výkonnosti • citový vývoj • rizikové chování – drogy, alkohol, kouření, promiskuita, gamblerství, kriminalita Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 13. DOSPĚLOST OBDOBÍ RANÉ DOSPĚLOSTI (20 – 35), PLNÉ DOSPĚLOSTI (35 – 50) • životní vitalita • manželství, děti • rozvodovost • vrcholná produktivita • sociální a ekonomická samostatnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 14. OBDOBÍ STARŠÍ DOSPĚLOSTI 60 let a více • bohaté životní a pracovní zkušenosti • fyzické a psychické změny – individuální • odchod do starobního důchodu • spokojené stáří – kvalitní využití volného času – kultura, sport, cestování • problémy stáří – nemoci – demence, imobilita Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 15. ZDRAVOTNÍ ZMĚNY V průběhu života člověka se setkáváme s různými zdravotními změnami. Vady vrozené: • zrakové • sluchové • pohybové • duševní • kombinované Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 16. Vady získané: • nemocí • po úrazu • špatnou životosprávou • životním prostředím Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 17. Nejznámější zdravotní změny v průběhu života • onemocnění pohybového ústrojí • onkologické choroby, nemoci nervového systému • chronické onemocnění ledvin, jater • choroby trávicího ústrojí,dýchacího ústrojí • choroby srdeční a cévní, diabetes mellitus Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 18. ONEMOMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ • jedná se o onemocnění kostí a kloubů • jedná se o onemocnění traumatické, zánětlivé i degenerativní • může nastat v jakémkoliv věku, nejčastěji po 50. roku života • vyžadují správnou léčbu a rehabilitaci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 19. Diagnostické metody, které se využívají ke správné diagnóze • rentgenové vyšetření • výpočetní tomografie • punkce kloubů • endoskopické vyšetření • kostní biopsie • laboratorní vyšetření Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 20. Mezi nejvýznamnější onemocnění pohybového aparátu patří: • revmatická artritida – trvalé zánětlivé onemocnění postihující klouby, onemocnění neznámé příčiny, projevuje se mezi 20. – 40. rokem • osteoartróza – je degenerativní onemocnění kloubní chrupavky, mezi hlavní příznaky patří bolest při pohybu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 21. ONKOLOGICKÉ CHOROBY • onemocnění může vznikat v jakémkoliv věku Podle druhu tkáně, ze které nádory vyrůstají, se rozlišují: • zhoubné – mezenchymální nádory – sarkomy • zhoubné – epitelové nádory – karcinomy • zhoubné nádory z pigmentotvorné tkáně • důležité je stanovení správné diagnózy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 22. NEMOCI NERVOVÉHO SYSTÉMU • vrozené vady např. hydrocefalus • zánětlivá onemocnění: • meningitida: zánět mozkových blan • encefalitida: zánět mozku • myelitida: zánět míchy • záchvatovitá onemocnění: • epilepsie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 23. poúrazové onemocnění: • otřes mozku • degenerativní onemocnění: • mozková mrtvice • roztroušená skleróza • Alzheimerova choroba • Parkinsonova choroba Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 24. ONEMOCNĚNÍ LEDVIN, JATER • onemocnění může postihnout děti i dospělé • nutné je správné rozpoznání diagnózy, včasná léčba, dietní strava a upravený denní režim • vyšetření: • laboratorní • rentgenové • výpočetní tomografií CT Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 25. vyšetření ultrazvukem • izotopová nefrografie (ING) ledvin • cystoskopie • ledvinová biopsie • nejčastější projevy onemocnění jater: • únava, nevýkonnost, hubnutí, nadýmáníaprůjmy, křeče a kožní příznaky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 26. nejznámější onemocnění jater: • cirhóza jater • rakovina jater • jaterní steatóza • nejčastějšími příznaky onemocnění ledvin jsou: • únava, bolesti v bederní páteři, otoky, vysoký krevní tlak Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 27. nejznámější onemocnění ledvin: • polycystóza ledvin • rakovina ledvin • polynefritida Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 28. ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU • onemocnění žaludku – příznaky: • nechutenství • nevolnost • zvracení • bolest • nejčastější nemoci žaludku: • gastrititida, vředy, rakovina Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 29. Nejčastější onemocnění střev: • rakovina tlustého střeva a konečníku • Crohnova nemoc • akutní průjmová onemocnění • hemeroidy • zánět slepého střeva • zauzlení střev Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 30. CHOROBY DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ • nejčastější choroby: • laryngitida • zápal plic – pneumonie • tuberkulóza • zánět průdušek • černý kašel • astma, rakovina Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 31. Diagnostické metody: • rentgenové • výpočetní tomografie plic – CT plic • bronchoskopie • vyšetření krevních plynů • vyšetření sputa Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 32. ONEMOCNĚNÍ CÉVNÍHO A SRDEČNÍHO SYSTÉMU • hlavní příznaky: • dušnost • bolest • otoky • kašel Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 33. Diagnostické metody: • laboratorní • rentgenové • ultrazvukové • EKG – elektrokardiografie • vyšetření pulsu a krevního tlaku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 34. Srdeční infarkt • příznaky: • bolest za prsní kostí • neklid, úzkost • dušnost • studený pot • bledost • poruchy srdečního rytmu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 35. Mozková mrtvice • příčiny: • uzávěr přívodové mozkové tepny krevní sraženinou • vysoký krevní tlak, cukrovka • porucha tukového metabolismu • nadváha a nedostatek pohybu • nadměrná konzumace alkoholu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 36. ONEMOCNĚNÍ CUKROVKY • rozlišujeme 2 typy cukrovky • diabetes mellitus 1. typu se vyskytuje převážně v dětství a mladším věku • cukrovka 2. typuseobjevuje u dospělých • příznaky: hubnutí, žízeň, nadměrné pití a močení, únavnost, nevýkonnost • léčba – dieta, pohybová aktivita, inzulín u typu 1 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 37. SOCIÁLNÍ ZMĚNY • sociální změny jsou úzce spjaty se životem jedince od narození až po stáří • ovlivňují je rodina, škola, zaměstnání, společnost, trávení volného času Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 38. Příchod dítěte do školky: • změna prostředí • adaptace na kolektiv • osamostatnění dítěte (bez pomoci a péče rodičů) • dítě si musí zvykat na příkazy a zákazy • získávání nových návyků, dovedností a znalostí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 39. Příchod dítěte do školy: • zralost duševní • zralost fyzická • nový kolektiv – socializace • příprava na povolání – střední školy, vysoké školy • profesní zaměstnání – kolektiv, získávání odborné praxe, kooperace, flexibilita Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 40. Nezaměstnanost: • pocit ztráty sebevědomí a vlastní hodnoty • změna sociální role • sociální stigma • nedostatek finančních prostředků • deprese, strach, úzkost • sociální strádání, sociální izolace • sociální degradace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 41. Bezdomovectví • ztráta vlastní identity • nízké sebevědomí • dlouhodobé citové strádání • celkový úpadek osobnosti • kontakty pouze s podobnou skupinou lidí • odmítání hodnot a norem společnosti • schází seberealizace, nezájem o nápravu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 42. Handicap • má subjektivní význam • člověk s trvalým handicapem zaujímá ve společnosti specifickou sociální roli • trvalý handicap může sebou přinášet sociální stigma • může nastat problém se zařazením do společnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 43. Odchod do starobního důchodu • ztráta kontaktu s pracovním kolektivem a pracovními povinnostmi • nastávají i pozitivní změny – cestování, kulturní vyžití, sportovní vyžití • mohou nastat i změny zdravotního stavu • u starších seniorů může docházet i k sociální izolaci, mohou nastat i psychické problémy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK