Download
hvordan er det g et med kologisk vinterraps i 2003 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan er det gået med økologisk vinterraps i 2003? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan er det gået med økologisk vinterraps i 2003?

Hvordan er det gået med økologisk vinterraps i 2003?

91 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hvordan er det gået med økologisk vinterraps i 2003?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Planteavl Hvordan er det gået med økologisk vinterraps i 2003? Konsulent Peter Mejnertsen Landscentret Planteavl Planteproduktion 2004

 2. Baggrund • Behov for økologiske fedt- og proteinkilder • God vekselafgrøde i sædskiftet • Prisen har tidligere været gunstig • Rapsjordlopper • Udbudet af rapssorter til økologisk produktion er for dårligt

 3. Disposition • Registreringer og observationer fra 27 marker med økologisk vinterraps • Resultater fra sortsforsøg • Observationer fra demonstrationer med økologisk vinterraps

 4. Udbytter for 27 marker med økologisk vinterraps i 2003 Udbytte kg pr. ha 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Antal observationer Gns. 2088 kg pr. ha

 5. Hvad har været praksis • Forfrugt - korn • Sådato - medio til ultimo august • Udsædsmængde • Rækkeafstand – 50 cm • Gødskning - svinegylle

 6. Resultatet var: Ingen sammenhæng! Forfrugt Hypotese: Prioteret rækkefølge • Kløvergræs • Bælgsæd • Grovfoder • Korn

 7. 4000 3500 3000 2500 Udbytte kg pr. ha 2000 1500 1000 500 R2 = 0,0762 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Udsædsmængde kg pr. ha Udsædsmængde

 8. Gødskning • Primært svinegylle • Svovl er tilført med vinasse

 9. Udbytteforskel på sandjord og lerjord 4000 3500 3000 2500 2000 Udbytte kg pr. ha 1500 1000 500 R2 = 0,2123 0 1 2 3 4 5 6 7 0 JB nr.

 10. 3000 2500 2000 Udbytte kg pr. ha 1500 1000 500 0 1 - 4 5 - 7 JB nr. Gennemsnitsudb. for JB 1- 4 og JB 5 - 7

 11. Faktorer der påvirker udvintringen • Rækkesået eller bredsået • Udsædsmængde • Kvælstof til rådighed • Sådato • Sideskudsdannelse

 12. Rapsjordlopper • Larverne har ikke overlevet • 2003 første år i tre år uden rapsjordlopper • Få angreb i efteråret

 13. 350 300 250 200 Akkumuleret antal 150 100 50 0 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Uge 2000 2001 2002 2003 Fangster af rapsjordlopper2000-2003 Oversigten s. 138

 14. Rapsjordlopper • Få angreb i efteråret • Larverne har ikke overlevet • 2003 første år i tre år uden rapsjordlopper • Cyklus på 5-7 år for rapsjordlopper

 15. Fangster rapsjordlopper 350 300 250 200 Fangst pr. bakke 150 100 50 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

 16. Sortsvalg • 2003 Laika, Canberra eller Pollen • Hybridraps har det højeste udbytte? • Vinterfasthed er et vigtigt krav • Se på de konventionelle resultater • Kræv moderne sorter

 17. Konklusion • Rapsjordlopper forventes ikke at være et problem de næste 4 – 5 år • Forfrugten til økologisk vinterraps behøver ikke at være afgørende • Gødskningniveauet er meget individuelt, men behøver næppe at være så højt som i hidtidig praksis • Udbytteniveauet er ca. 1000 kg højere på lerjord end på sandjord • Økologisk vinterraps vurderes at være en god afgrøde de næste år, men risikobetonet