Download
ot av inky sily na teleso n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otáčavé účinky sily na teleso PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otáčavé účinky sily na teleso

Otáčavé účinky sily na teleso

627 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Otáčavé účinky sily na teleso

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Otáčavé účinky sily na teleso

  2. Dvere, žeriav, okno, kľuka na mlynčeku...... - sa otáčajú. • Sila má otáčavé účinky na telesá.

  3. Páka- tyč otáčavá okolo vlastnej osi Na hojdačke sedia deti, majú rovnakú hmotnosť, každé sedí na jednom konci dosky- rovnoramenná páka

  4. Na hojdačke sedia deti, ktoré majú rôznu hmotnosť, ako to bude? Nerovnoramenná páka

  5. Otáčavý účinok sily na teleso závisí od: • veľkosti sily • smeru sily • vzdialenosti od osi otáčania • Momentu sily: M= F. r (N.m) F- sila, r- rameno sily

  6. Rovnovážna poloha na páke F1. r1=F2. r1 sila. rameno =sila. rameno M1= M2

  7. Využitie páky

  8. VYPOČÍTAJTE