Download
evaluering og refleksion n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evaluering og refleksion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evaluering og refleksion

Evaluering og refleksion

196 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Evaluering og refleksion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evaluering og refleksion Hvordan bruges evaluering i forbindelse med undervisningen

 2. Evaluering: Fokus på elevens egne refleksioner. Hvordan? ”Portefølje udgøres af en systematisk samling elevarbejder, som viser elevernes anstrengelser, fremskridt og præstationer inden for et eller flere områder. Samlingen indbefatter elev-medvirken ved valget af indhold, kriterier for at bedømme værdien i relation til visse fælles opstillede mål samt elevens selvrefleksioner og holdninger til emnet.”

 3. Refleksion og faglighed Uden refleksion Uden refleksion Fakta Uden refleksion Forståelse Færdighed Med refleksion Fortrolighed

 4. Elevplaner, refleksion og dokumentation

 5. Elevernes arbejde med: selvrefleksion, gensidig refleksion og dokumentation • At skabe mulighed for at eleven får reflekteret over gennemgået stof. Her skabes forståelsen • At eleven kan tage medansvar for læreproces og resultater • Undervisningsdifferentiering? Er det muligt uden elevens aktive medvirken? • At læreren skal øve sig i at fokusere. Dvs. fortælle eleven fra der skal stilles skarpt på

 6. Elevrefleksioner • Portefølje 9.G - December 2006 • Kære 9. Klasse. • Jeg vil bede jer skrive et refleksionsbrev til mig mindst indeholdende følgende: • A) En besvarelse af følgende spørgsmål: • Hvad kendetegner den journalistiske genre, • som benævnes new journalism? • Hvad er fiktion, hvad sagprosa? • - Hvad bruges disse begreber til at betegne? • Hvad er: • - En berettermodel? Hvad kan den bruges til? • - En aktantmodel? Hvad kan den bruges til? • - En kontraktmodel? Hvad kan den bruges til? • B)    B) Se på oversigten i din røde mappe, som du lige har brugt til • temalæsning magt – afmagt: • 1.       Læs målene igennem. Forstår du disse mål? • 2.     Hvorledes og i hvor høj grad har du arbejdet hen imod disse mål? • 3.     Er der mål, som du har arbejdet særligt med? • 4.     Er der mål, som du har nået? • C) Læg nu notater og tekster over i porteføljemappen. • - Du skal ordne efter genrer

 7. Refleksionsbrev og portefølje 9.G •  Du skal starte med at ordne porteføljemappen: • Flyt de tekster, vi har læst og arbejdet med over i porteføljemappen. Du skal ordne teksterne efter genre: • -         - eventyr • -        - reportage, nyhedsartikel… • -        - noveller… • -         - kortfilm… • Se på målene for forløbet og din elevplan. Skriv et brev til mig, hvor du forholder dig til, hvad du har lært. Brug fx denne målcirkel: • Ø   KAN IKKE KAN NÆSTEN KAN

 8. Mål for skriftlig fremstilling • At udtrykke sig i mange genrer, vælge en passende genre: fiktion: epik og lyrik, sagprosa: fx essay, læserbrev, artikel… • At skrive reflekterende, argumenterende og kommenterende, skrive om følelser, om tanker, fantasi og om viden  • Udvikle bevidsthed om virkemidler fx At skrive med forskellige skrivemetodikker: berettende, beskrivende ved hjælp af teknikker fra det lyriske sprog og at bruge replikker  • At styre skriveprocessen over idé og udarbejdelse af en disposition til færdig tekst • At forholde sig til sproglig korrekthed, fx arbejdet med verbets tid i en tekst, med hans/hendes/sin, ligge/lægge… sammensatte ord, ende/ene m.m. • At skrive varieret fx variere forfelt, variere dit ordforråd fx gennem brug af farverige konnotative ord, variere sætningslængde, variere forfelt…   • At anvende en layout, der fremmer tekstens formål, og et layout, der giver et harmonisk look • At arbejde med tegnsætning – herunder sætningsanalyse og kommatering • At vise indsigt i de forskellige sætningstyper: korte – lange sætninger, hovedsætning – bisætning – og variere din brug af disse sætninger

 9. Evaluering som motivation og læringsmetode Evaluering som motivation for læring Matrix-gruppe evaluering

 10. Evaluering som læringsmetode Evaluering Forstået som tests hvor Det bliver klart hvad eleven kan Evaluering som Motivation Evaluering som indlæringsmetode Ikke vigtigt at læreren kender resultatet af prøven (måske bedre når Resultatet ikke er offentligt Vigtigt at læreren Kender resultatet af prøven

 11. Evaluering som læringsmetode Evaluering som motivation for læring • Fag: Matematik • Niveau: 1. årigt forløb til A-niveau • Område: Afleveringsopgaver

 12. Evaluering som læringsmetode Evaluering som motivation for læring • De gode laver deres opgaver – men går nogle gange i stå • De svage laver enten ikke deres opgaver, eller skriver af • Forsøg: • Læreren lægger rettede opgaver ud på forhånd, som eleverne bare kan downloade • Eleverne afleverer deres hjemmeopgaver • Læreren retter opgaverne og elverne får dem tilbage • Eleverne får en kort prøve (altid en af afleveringsopgaverne) • Læreren retter prøven og eleverne får den tilbage

 13. Evaluering som læringsmetode Evaluering som motivation for læring • Erfaringer • Arbejdsbelastning • Lettere at rette rigtige opgaver • Det giver tid til at rette prøverne • Didaktiske forsøg lykkes altid…. • De svage elever var glade, og det virker til de faktisk har lært en del stærke elever brugte forbavsende lidt de rettede ark • Det gav lidt ekstra rettetid – for de regnede ikke altid rigtigt • Prøven til sidst var vigtig fordi det holdt eleverne fast på at det ikke bare var et spørgsmål om at tilfredsstille læreren. • Evalueringen var motivationen!

 14. Evaluering som læringsmetode Evaluering Forstået som tests hvor Det bliver klart hvad eleven kan Evaluering som Motivation Evaluering som indlæringsmetode Ikke vigtigt at læreren kender resultatet af prøven (måske bedre når Resultatet ikke er offentligt Vigtigt at læreren Kender resultatet af prøven

 15. Evaluering som læringsmetodeMatrix-gruppe evaluering • Fag: Matematik • Niveau: 1. årigt forløb til A-niveau • Område: Træning af allerede lærte matematiske metoder

 16. Evaluering som læringsmetodeMatrix-gruppe evaluering • Plan • Prøve med 4 opgaver • Enkelt opgaver fra prøven rettes af elever i grupper • Alle opgaverne gennemgås af eleverne

 17. Matrix-gruppe evalueringPrøve med 4 opgaver

 18. Evaluering som læringsmetodeMatrix-gruppe evaluering • Matrix Grupper Opgave 1 Opgave 2 Fra fagligt stærke elever mod mindre stærke elever Opgave 3 Opgave 4

 19. Evaluering som læringsmetodeMatrix-gruppe evaluering • Matrix Grupper Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

 20. Evaluering som læringsmetodeMatrix-gruppe evalueringForklaring af systemet

 21. Evaluering som læringsmetodeMatrix-gruppe evaluering Gruppen der retter og gennemarbejder Opgave 1 Eksperten i opgave 1 Gruppen der retter og gennemarbejder alle opgaverne

 22. Evaluering som læringsmetodeMatrix-gruppe evaluering • Erfaringer • Eleverne var glade for det • De følte de lærte noget • Det er en metode, der hjælper de svage elever, mens de stærke elever nok får mindre ud af det • Problem: Det tager lang tid

 23. Evaluering som en del af elevernes lærings proces Vores ide er: at tænke evaluering som læring

 24. at tænke evaluering som læring: • D.v.s. at fremme den evaluering der foregår enten: • selvstændigt af den enkelte elev. • Sammen med en makker. • Eller i mindre elev-grupper..

 25. at tænke evaluering som læring: • Lærer den fagligt stærke elev noget ved at evaluere den fagligt svagere elevs opgaver? • Lærer den fagligt svage elev noget ved at evaluere den fagligt stærke elevs opgaver? • Lærer den fagligt stærke elev noget ved at evalueres af den fagligt svagere elev? • Lærer den fagligt svage elev noget ved at evalueres af den fagligt stærke elev?

 26. Eksempel på et undervisningsforløb • Når opgaven skal afleveres som en hjemmeside. • Og hver enkelt elev responderer med to andre via e-mail.

 27. Et års ophold i udlandet • Eleverne modtager fiktivt en gave som er et års ophold i udlandet.

 28. Modydelsen for opholdet i udlandet • I modydelse for gaven skal eleverne hver især udarbejde en hjemmeside hvor interesserede kan følge med i deres oplevelser. Desuden skal man også via hjemmesiden kunne lære noget om det land eleverne ”befinder sig i”. • Endvidere skal eleverne stille sig til rådighed som foredragsholdere når de vender tilbage.

 29. Hjælpen til eleverne • Eleverne modtager en oversigt over de danske og internationale organisationer der bl.a. arrangerer udenlandsophold

 30. www.rejsebogen.dk • ”Rejsebogen 2000”er det 18. skud på stammen rejsebøger fra Georg Harmsen. Med sine 511 sider indeholder den et meget bredt udsnit af de muligheder, man har for at arbejde, studere og opholde sig i udlandet. • Nu på web: http://www.rejsebogen.dk/

 31. Nem og gratis hjemmeside • Gratis Hjemmesider - Opret din gratis HjemmesideGratis Hjemmesider - Opret din gratis Hjemmeside. Du er i gang på få minutter.www.ahot.dk/hjemmesider/ • Hjemmesider - Webudvikling og gratis hjemmesiderAlt om hjemmesider og webudvikling. Opret gratis hjemmesider og læs vores artikler om hvordan du laver den bedste side.www.hephey.dk

 32. Tiden til arbejdet • Der gives seks ugers skolearbejde til færdiggørelse af projektet – i dette tilfælde 36 lektioners ”orienteringsfag” i 8. klasse. • Resten af arbejdet er under kategorien ”hjemmearbejde”

 33. Evaluering som en del af elevernes lærings proces • Eleverne tildeles hver især ”to makkere” hvis arbejde de forpligtes til at følge med i og give respons til. • Responsen gives mindst hver anden uge på e-mails eleverne imellem. • Alle e-mails har c/o adresse til læreren.

 34. Eksempel på elevrespons • Hjemmesiden kan findes og omfatter en tur til Bolivia, som den skulle. • Men i lay outet synes jeg at din hjemmeside er lidt kedelig at se på f.eks.ved billederne har du kun billeder af folket fra Bolivia, jeg synes at du mangler nogle billeder om selve landskabet og selve landet.

 35. Og videre…………. • Det er noget godt skrift du har skrevet som omfatter meget men noget af det er stillet lidt kedeligt op f.eks. det om Bolivia er stillet op i en lang køre i stedet for med nogle afsnit

 36. Og endnu et godt råd • Hvis du havde lavet den mere som du har gjort under linket ”Mit projekt & økonomi” tror jeg at den ville være mere overskuelig og samtidig ville folk også få mere lyst til at læse videre for det er jo nogle gode oplysninger du har.

 37. Ditte ”var” i Australien • Det er bare en rigtig flot hjemmeside du har lavet. • Der er en hel masse gode oplysninger om Australien, og det ser ud som om at du har brugt i hvert fald lidt tid på at finde oplysninger.

 38. Hør – tænder opgaven lidt? • Dertil kommer der at du nok mest skriver om forberedelse, men det er også en stor del af det. • Men jeg vil nu sige at du har løst opgaven, og det er også noget andre kan bruge hvis de skulle få den ide at tage til Australien, og det kan jeg sige for det er lidt det samme jeg godt kunne tænke mig at prøve.

 39. Mads og USA • Hej Mads jeg synes din hjemmeside er rigtig god og professionelt lavet og man kan godt se at du har prøvet det med IT før. • Startside : Jeg synes det er rigtig godt at du har billede af dig selv derinde men det er bare ærgerligt at du har valgt at placere billedet der for jeg synes at det godt kan være svært at læse hvad der så nogle steder.

 40. Mere respons til Mads • Destination : Jeg synes det er rigtig godt det du har lavet og det er en god måde at stille det med fakta om landet op på den måde. Det du har skrevet nedenunder er også godt for det er kort men ikke for kort og præcist du har ikke noget med hvor du godt kunne have ladet vær at tage det med for det var bare med for at det komme til at fylde noget.

 41. Gode ideer spredes? • Det er også godt at du har de to link til Nordeas side om valuta og den om Morten Andersen. Og ja han er den eneste danske spiller I NFL. • Transport : Det er en god måde igen at gøre det på. Og så har du et link til Kilroy Travels. • Ophold : Jeg synes det du har skrevet om opholdet er godt for du fortæller lidt om familien og hvad de laver og hvad du lavede derovre.

 42. Lykkedes lærings-tænkningen? • Ja - undervisningsforløbet blev selvfølgelig vurderet som værende meget succesfuldt. • Det viste sig at den fagligt stærke elev lærte noget ved at evaluere den fagligt svagere elevs opgave. • At den fagligt svage elev lærte meget ved at evaluere den fagligt stærke elevs opgave. • At den fagligt stærke elev lærte noget ved at blive evalueret af den fagligt svagere elev? • At den fagligt svage elev lærte meget ved at blive evalueret af den fagligt stærke elev?

 43. Fordi det viste sig at …… • Elevernes indbyrdes respons og evaluering undervejs havde utrolig stor effekt på klassens samlede præstation. • Hvilket udelukkende skyldtes kravene til arbejdsformen og dens enorme mulighed for at udveksle og ”stjæle” ideer. • Forældrene fulgte med hjemmefra og det havde sikkert også en effekt.

 44. Men var forældrene da tilfredse? • Flere forældre ”anklagede” efterfølgende” læreren for at give deres børn ”alt for” gode ideer!