Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasseledelse med IKT Oppstart Tirsdag 15.10.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasseledelse med IKT Oppstart Tirsdag 15.10.2013

Klasseledelse med IKT Oppstart Tirsdag 15.10.2013

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Klasseledelse med IKT Oppstart Tirsdag 15.10.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Klasseledelse med IKT • Oppstart Tirsdag 15.10.2013

  2. http://www.online-educa.com

  3. Tirsdag 15.oktober 2013 på Vågen vgs 1000 Velkommen v/Torill Evy Thune (RFK)og Øystein Sæbø (Nyweb)1020 Klasseledelse med IKT v/Professor Rune KrumsvikCa.1130 Pause Ca. 1145 En skoleleder om videre- og etterutdanningen v/Sverre Hetland, avd.leder Gand vgs 1215 Lunsj (wraps)

  4. Etter lunsj: Videreutdanningen: 1245 Det å være nettstudent v/Henriette Selvig, Sola vgs 1310 Om videreutdanningen v/Ragnhild Bjørkvik Galtung, Karmsund vgs 1325 Pause 1335 Praktisk informasjon om studiet v/Øystein Sæbøca. 1430 Slutt

  5. Etter lunsj: Etterutdanningen 1245 Om etterutdanningen og oppgaven v/Øystein Sæbø  1340 Erfaringer fra Nordahl Grieg vgs v/Margreta Tveisme fagleder Nordahl Grieg vgs ca. 1430 Slutt