Download
klasseledelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasseledelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasseledelse

Klasseledelse

500 Views Download Presentation
Download Presentation

Klasseledelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klasseledelse Lene Heckmann

 2. Rammesætning Fælles kursus Fundamentet for klasseledelse 05.09.2013 12.30-17.30 Vejledning i afdelinger Relationskort-lægningen 23.09.2013 14-16: Mel 24.09.2013 14-16: SPC.kl. 30.09.2013 kl. 13-15: ind kl. 15-17: uds Vejledning i afdelinger Adfærds- Ledelse 25.11.2013 13-15:inds 15-17: uds 26.11.2013 14-16:SPC. Kl. 02.12.2013 kl. 14-16: mel Fælles kursus Adfærds-ledelse 31.10.2013 kl. 14-17 Fælles kursus Undervisnings-ledelse Den gode time 16.12.2013 kl. 14-17 Fælles kursus Lærings-ledelse -Opsamling og afslutning 13.03.2014 kl. 14-17 Observation og sparring i årgangsteams Den gode time Januar 2014 Februar 2014 LeneHeckmann.dk Arbejde i praksis med relationskortlægningen i afdelinger Arbejde i praksis med adfærdsledelse i afdelinger Arbejde i praksis med den gode time

 3. Indhold Den 13. marts 2013 kl. 14-17 1. Velkomst og intro 2. Siden sidst 3. Læringsledelse • 6 nøglestrategier • Videoforelæsning af James Nottingham 4. Opsamling, afslutning og perspektivering • Refleksion over egen praksis + fremtidsbrev • Afslutning på forløb 5. Tak for denne gang LeneHeckmann.dk

 4. Summeopgave Siden sidst • Hvordan oplevede i observations- og sparringsdelen? • Hvad fungerede godt? -Mindre godt? LeneHeckmann.dk

 5. Læringsledelse LeneHeckmann.dk

 6. 6 Nøglestrategier • Tydelige mål og kriterier • Dialog og gode spørgsmål • Evaluering/Vurdering som en del af undervisningen • Involvere eleverne i sin egen læring • Aktivere eleverne som læringsresurse for hinanden • God feedback

 7. Tydelig mål Jo tydeligere et mål er, desto bedre vil eleven gøre det! LeneHeckmann.dk

 8. Tydelige mål LeneHeckmann.dk

 9. Tydelige mål LeneHeckmann.dk

 10. LeneHeckmann.dk

 11. LeneHeckmann.dk

 12. LeneHeckmann.dk

 13. 6 Nøglestrategier • Tydelige mål og kriterier • Dialog og gode spørgsmål • Evaluering/Vurdering som en del af undervisningen • Involvere eleverne i sin egen læring • Aktivere eleverne som læringsresurse for hinanden • God feedback

 14. Undervisningsproces

 15. Undervisningsproces

 16. 6 Nøglestrategier • Tydelige mål og kriterier • Dialog og gode spørgsmål • Vurdering som en del af undervisningen • Involvere eleverne i sin egen læring • Aktivere eleverne som læringsresurse for hinanden • God feedback

 17. Vurdering og feedback • Hvor er jeg på vej hen? • Hvor er jeg nu? • Hvad er næste skridt? • Og hvordan lykkedes jeg med det?

 18. Vurdering og feedback

 19. Summeopgave • Hvilke nøglestrategier er du god til? • Hvilke nøglestrategier kunne du blive endnu bedre til? LeneHeckmann.dk

 20. Videoforelæsning – James Nottingham • Her kan du se en videoforelæsning af James Nottingham som hedder Labels limit learning http://www.youtube.com/watch?v=viHaslVc9cc

 21. Summeopgave • Hvilke refleksioner giver filmen anledning til? • Hvorfor? LeneHeckmann.dk

 22. Mål for dette kursusforløb • At tilegne sig en evidensbaseret viden om hvad der virker • At få konkrete værktøjer • At få bekræftet/bevidstgjort egen god praksis • At udvikle egen praksis LeneHeckmann.dk

 23. Selvrefleksion over egen praksis 5 min Overvej udsagnene og sæt kryds

 24. Fremtidsbrev • Skriv et brev til fremtiden LeneHeckmann.dk

 25. Summeopgave • Hvad har været det bedste ved dette kursusforløb? • Er der noget du gerne ville have haft havde været anderledes? • Hvad er det vigtigste I tager med fra forløbet? • Hvad kunne være næste skridt? TAK FOR DENNE GANG 