Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spolupráca: Oddelenie biomatematiky FgÚ AVČR (konfokálna mikroskopia, stereológia) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spolupráca: Oddelenie biomatematiky FgÚ AVČR (konfokálna mikroskopia, stereológia)

Spolupráca: Oddelenie biomatematiky FgÚ AVČR (konfokálna mikroskopia, stereológia)

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Spolupráca: Oddelenie biomatematiky FgÚ AVČR (konfokálna mikroskopia, stereológia)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VEGA 2-5048 -25: Interaktívne algoritmy  segmentácie na báze aktívnych kontúr a ich  uplatnenie pri meraní fyzikálnych vlastností biomedicínskych objektov. Kolektív: Zoltán Tomori, Erna Demjén, Jozef Marek, Igor HrmoA) Segmentácia, aktívne kontúry,B) Analýza mikroskopických obrazov (DNA, nanočastice, denzitometria, pohybová aktivita)C) Aplikácie v rámci spolupráce Spolupráca: Oddelenie biomatematiky FgÚ AVČR (konfokálna mikroskopia, stereológia) Dept. of Radiation Medicine, Loma Linda University, CA, USA (automatizácia zberu dát z konfokálneho mikroskopu) Neuroregeneration laboratory, Dept. Anesthesiology, UCSD, San Diego, USA

  2. Neuroregeneration laboratory, UCSDProf. Martin Marsala • Ischemia, porušenie miechy, medicínsky význam • Moderné metódy - transplantácie, kmeňové bunky • Analýza obrazu - odhad počtu prežitých transplantovaných buniek (morfológia, stereologické metódy) • Spasticita, rigidita - definícia a ich meranie • Farmakologické aplikácie (Torrey Pines Therapeutics)

  3. Úloha AMPA receptorov a ich vplyv na spasticitu a rigiditu Počet malých interneurónov je značne menší obzvlášť v prechodovej zóne (lamina VII; šípky) a v oblastiach v okolí jadra

  4. Meranie spasticity a rigidity

  5. Publikácie • Hefferan, M.P. – Kucharova, K. – Kinjoh, K. - Kakinohana, O. – Sekerkova, G. - Nakamura, S. - Fuchigami, T. - Tomori, Z. - Yaksh, T. – Kurtz, N. - Marsala, M,: Spinal astrocyte GluR1 overexpression following ischemic insult facilitates behavioral signs of spasticity and rigidity. Journal of Neuroscience 27, (2007), pp.11179 - 11191. IF= cca 7.5 • Kakinohana, O. - Hefferan, M.P. - Nakamura, S. - Kakinohana, M. - Galik, J. - Tomori, Z. - Marsala, J. - Yaksh, T.L. - Marsala, M,: Development of GABA-sensitive spasticity and rigidity in rats after transient spinal cord ischemia: a qualitative and quantitative electrophysiological and histopathological study. Neuroscience 141 (2006) 1569–1583 • Marsala, M. - Hefferan, M. P. - Kakinohana, O. - Nakamura, S. - Marsala, J. - Tomori, Z.: Measurement of peripheral muscle resistance in rats with chronic ischemia-induced paraplegia or morphine-induced rigidity using a semi-automated computer-controlled muscle resistance meter. Journal of Neurotrauma 22, No 11, (2005) 1348-1361. • Marsala, M. – Kakinohana, O. – Yaksh, T.L. – Tomori, Z. – Marsala, M. – Cizkova, D.: Spinal implantation of hNT neurons and neuronal precursors: graft survival and functional effects in rats with ischemic spastic paraplegia. European J. of Neuroscience 20, No 9, (2004) pp. 2401-2414. • Kakinohana, O. - Cizkova, D. - Tomori, Z. - Hedlund, E. – Marsala, S. - Isacson, O. – Marsala, M.: Region specific cell grafting into cervical and lumbar spinal cord in rat: a qualitative and quantitative stereological study. Experimental Neurology 190, No 1, (2004) pp 122-132.