Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
50 bp PowerPoint Presentation

50 bp

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

50 bp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 100% 100% 0% 0% 0% 0% 40 10 20 30 100% 100% 50 bp A. Transposase based dendrogram B. IS DNA extremities C. DR lengths Subgroups CATGCCCATCAA+TTAAGAATTTAGACTACCCCCAAAAATAAAAAAACGT CATGCCCATCAACTTAAGGAAAAAAATAAAAAGAAATTA+GTTTATT+TG IRL IRR IS231 CATCCGTCTTAAGTTAAGCGACAAACCACGTGACTGCAGCGGCTTATAGA CATTCGTCTT+AGTTAAGA+TCAAACCTCGTTATTGCAGCGTC+TATAGC IRL IRR ISH8 CACTAGTGTCCGATAAAATTATTTA+TAAAAAGA+AAAG+TCAAAATTTT CACTAGTGTCCGATAAATTTTTAAATAAA+TTAAATTGT+TTT+TTCGCG IRL IRR IS4Sa CAATGCCGTTCAGTTAAGAAACAT+TCAT++A+TT+GTGATC+A+A+AAA CAATGCCGTT+ACTTAAGCAGAAAGGCCT+TTT+TTAAGGGGC+TTTTGG IRL IRR IS4 IS4 IRL IRR CTGAGGAATCCCCACATAATTT+CAG+AAAATCATTAAAGTA++GT++AA CTGAGGGATCCCCACATAATTTACA++AC+CATCA+CTTGTCT+AATA+C IS10 CTG+CTCTTATACACAA+TCCTTAA++AC+AAA+AAT++T+TC++TT++A CTGTCTCTTGATCACAACTCCA+CCACACGGAAGCCGTCC+T+TATC++C IRL IRR IS50 CTCAA+TTTCGCAGCT+GTAAA+AAA+GCAATA+ATTGTAATTATTAA+A CTCAA+TTTCGCAGTT+AT+AA+TGC+CTTA+C++CTTTAT++ATTGAG+ IRL IRR ISPepr1 IRL IRR TACTACTGTGTCATAAATTT+AG+TTG+T+GGGG+AATTGTATTTCC+AT TACTACTGTGTCAGAATTTTGGTTG+CG++GGTTTT+GCAGCT+TCGG+T IS701 ISH3 IRL IRR CAGTAGTTCC+AAATCCTTTTAGTAAAAAT+ATTTC+TTT+TAAA+TAT+ CAGTAGTTCA+AAATCATTTCCTT+TAAATAAA+ATATAGTATTAATACT CCTA+ATTCCGCAGTTAAATGTATATATTATA+TTTTTTA++TTTTT+CA CCTACATTCCGCAGTTTATTGTTAAAAAAAATAAATTTTCTTATTTTTTT IRL IRR IS1634 Families