Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond BSO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond BSO

Informatieavond BSO

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Informatieavond BSO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatieavond BSO 17 november 2008 Clubhuis DZC'68

 2. Programma 1 Welkom 2 Waarom opvang bij DZC’68 3 BSO in beeld (videobeelden)‏ 4 Opzet van de BSO • Opvang met sport • Programma • Logistiek (inclusief vervoer)‏ • Vakantieopvang • Medewerkers • Financiën met voorbeelden • Aanmeldprocedure 5 Toekomst: uitbreiding 6 Websites met aanmeldformulieren • actief4kids.nl • doetinchem.actief4kids.nl

 3. Waarom opvang bij DZC’68

 4. De BSO in beeld Videobeelden van de BSO in praktijk

 5. Opzet van Actief4kids Sport, Natuur en Cultuur na school in combinatie met opvang bij de vereniging of culturele instelling

 6. Verloop deelname sport

 7. Verloop deelname cultuur

 8. Opvang met sport en cultuur • De sportieve en culturele activiteiten zijn onderdeel van de opvang: • Voetballen 4-12 jaar • Judo 4-12 jaar • Kinderkunstmenu 4-12 jaar • Opvangboerderij 8-12 jaar • etc. • Kinderen zijn lid van de vereniging

 9. Programma voetballen in opvang • Opvang na school van 15.00 - 18.30 uur. • 15.30 - 16.30 uur Training 4-6 jarigen • 16.30 - 17.30 uur Training 7-9 jarigen • 17.30 - 18.30 uur Training 10-12 jarigen • Pedagogisch medewerker verzorgt opvang voor gelijktijdig • maximaal 20 kinderen in de opvangruimte. • Professionele trainer verzorgt de training.

 10. Logistiek • Actief4Kids coördineert het vervoer: • Lopend al dan niet onder begeleiding • Fietsend al dan niet onder begeleiding • Met de auto door ouders of begeleiders • Met de taxi tegen een ritvergoeding

 11. Voorlichting • Vakantieopvang is voor hele dagen. • Alleen vakantieopvang mag ook. • In de vakantie zijn er vakantieprogramma’s: • Kennismaken met nieuwe activiteiten; • Opvang vanuit een basisaccommodatie; • Een activiteit in de ochtend en een activiteit in de middag.

 12. Medewerkers • Sportpedagogisch medewerkers van Actief4Kids verzorgen de sportactiviteiten. • Gekwalificeerde pedagogisch medewerkers verzorgen de opvang. • Het trainingsprogramma wordt aangestuurd door de sportvereniging.

 13. Financiën met voorbeelden • Voorwaarden kinderopvangtoeslag: • Beide ouders moeten een arbeidsinkomen hebben; • Opvang dient plaats te vinden door een geregistreerde opvangorganisatie; • Ouders moeten de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst; • Maximale uurvergoeding is € 6,10.

 14. Voorbeeld 1 • Gezinsinkomen is € 32.000 per jaar. • 40 weken naschoolse opvang met voetbaltraining na school voor 3 kinderen tegen een uurprijs van € 6,10: • Netto kosten kind 1 € 79,17 / jaar • Netto kosten kind 2 € 34,76 / jaar • Netto kosten kind 3 € 34,76 / jaar • Totaal kosten Toppie voor 3 kinderen € 148,69 / jaar • Huidige contributie DZC’68 3 kinderen € 486,00 / jaar • Voor € 38,- extra per jaar kan uw kind ook competitie spelen bij DZC’68 • Besparing: € 223,- per jaar op contributie plus gratis opvang • Besparing: € 372,- per jaar op contributie bij opvangbehoefte

 15. Voorbeeld 2 • Gezinsinkomen is € 100.000 per jaar • 40 weken naschoolse opvang met voetbaltraining na school voor 3 kinderen tegen een uurprijs van € 6,10: • Netto kosten kind 1 € 394,29 / jaar • Netto kosten kind 2 € 78,31 / jaar • Netto kosten kind 3 € 78,31 / jaar • Totaal kosten Toppie voor 3 kinderen € 550,91 / jaar • Huidige contributie DZC’68 3 kinderen € 486,00 / jaar • Voor € 38,- extra per jaar kan uw kind ook competitie spelen bij DZC’68

 16. Aanmeldprocedure • Ga naar http://doetinchem.actief4kids.nl • Ga naar aanmelden • Vul de gewenste opvangdagen in bij elke activiteit • Actief4Kids neemt contact op voor een gesprek • In het gesprek worden de wensen doorgesproken en wordt online • een offerte opgesteld

 17. Trainingsprogramma’s Er wordt getraind in de leeftijdscategorieën • 4-6 jaar • 7-9 jaar • 10-12 jaar • Sportpedagoog: Janwillem Brunsveld In bezit van trainer-coach 3 (jeugd) KNVB Trainingsprogramma’s conform voetbalvisie opleidingen KNVB

 18. Toekomst Actief4Kids • Per 1 december 2008 opvang bij DZC’68 • Per 1 januari 2009 opvang bij AOC Oost • Voor 2009 is er samen met de Gelderse Sportfederatie een plan • opgesteld om in Doetinchem bij minimaal 10 verenigingen opvang • met sport en cultuur aan te bieden.