Download
ontwikkeling bso dordrecht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ontwikkeling BSO Dordrecht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ontwikkeling BSO Dordrecht

Ontwikkeling BSO Dordrecht

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ontwikkeling BSO Dordrecht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ontwikkeling BSODordrecht

  2. De basis • Er moeten meer Pieters of Inges zijn • Actieve sportzwemverenigingMNC in samenwerking met TWN • In de keuken van jeugdopleiding BVO’s kunnen kijken • Zwemonderwijs moet een kwaliteitsslag maken • Zoeken naar producten die bezetting van zwemwater verbeteren • Aanwezig van een 50-meterbad in Dordrecht, ook in de toekomst

  3. Sportboulevard Dordrecht

  4. Zwembad in Sportboulevard

  5. Samenwerking met verenigingen • Elkaar faciliteren - water - kennis * elementair zwemonderwijs * sporttechnische zwembenadering * trainingsleer - talentherkenning Doel: individueel verblijf in een accommodatie te verlengen

  6. Plannen BSO Dordrecht • Start vanuit breedtesportaanbieding • Betrokkenheid van alle verenigingen die relatie hebben met water • Mogelijke betrokkenheid commerciële partij • Doelgroep; leerlingen vanaf circa 10 jaar • Studiebegeleiding i.c.m. sporten

  7. Plannen BSO Dordrecht • Fase 2; talentherkenning/trainingscentrum • Regionaal trainingscentrum K.N.Z.B.samenwerkingsverband tussen K.N.Z.B., M.N.C., T.W.N., gemeente Dordrecht en exploitatie Aquapulca

  8. Sportbeleid gemeente Dordrecht

  9. Stakeholders voor NSO/BSO of BOS • Lokale overheid • Exploitanten • Lokale onderwijsinstellingen • Gezondheidszorg • Opvangpartners • Ouderraden/medezeggenschapsraden