Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polene smelter... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polene smelter...

Polene smelter...

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Polene smelter...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Polene smelter... Beregnet utbredelse av havis i september fra fem IPCC-modeller

  2. ...havet stiger Bangladesh. Kilde: GRID Arendal

  3. Isbreene smelter Upsala-isbreen i Andes-fjellene (Argentina).Bilder fra 1928 og 2004

  4. ”Jeg er mer bekymret for klimaendringer enn for noen stor militær konflikt.” Hans Blix, sjef for FNs våpeninspektører i Irak

  5. Klimagassutslippene må reduseres med 60-80 prosent ...og det haster!

  6. Norges klimagassutslipp Landbruk/fiske 14% Oljevirksomhet 30% Transport 26% Industri 24% Fyring 6% Statistisk sentralbyrå (2005)

  7. Din stemme avgjør hvilke klima-løsninger politikerne velger!

  8. www.nu.no/valg