Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync

Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync Na pasku komunikatów kliknij przycisk Włącz edytowanie, a następnie naciśnij klawisz F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku, aby rozpocząć kurs. Jeśli klipy wideo w tym kursie nie są odtwarzane, może być konieczne pobranie programu QuickTime lub po prostu korzystanie z programu PowerPoint 2013.

  2. Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync Podpisy kodowane Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać 1 z 5 klipów wideo 1:05 0:40 1:05 1:11 0:47 Pomoc Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń Udostępnianie pulpitu Zmienianie obrazu Opinie Podsumowanie Sprawdzanie dostępności

  3. Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync Podpisy kodowane Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać 2 z 5 klipów wideo 1:05 0:40 1:05 1:11 0:47 Pomoc Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń Udostępnianie pulpitu Zmienianie obrazu Opinie Podsumowanie Sprawdzanie dostępności

  4. Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync Podpisy kodowane Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać 3 z 5 klipów wideo 1:05 0:40 1:05 1:11 0:47 Pomoc Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń Udostępnianie pulpitu Zmienianie obrazu Opinie Podsumowanie Sprawdzanie dostępności

  5. Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync Podpisy kodowane Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać 4 z 5 klipów wideo 1:05 0:40 1:05 1:11 0:47 Pomoc Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń Udostępnianie pulpitu Zmienianie obrazu Opinie Podsumowanie Sprawdzanie dostępności

  6. Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync Podpisy kodowane Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać 5 z 5 klipów wideo 1:05 0:40 1:05 1:11 0:47 Pomoc Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń Udostępnianie pulpitu Zmienianie obrazu Opinie Podsumowanie Sprawdzanie dostępności

  7. Zobacz też Inne kursy szkoleniowe Pakietzgodnościpakietu Office Pomoc Podsumowanie kursu — Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Lync Podsumowanie kursu Znajdowanie i dodawanie kontaktów (1:05) W tym klipie wideo przedstawiono pięć sposobów szybkiego tworzenia listy kontaktów w programie Lync 2013. Nawiązywanie połączenia (0:40) Nawiązywanie połączenia w programie Lync 2013 jest łatwiejsze dzięki menu Szybka komunikacja. Sprawdzanie dostępności innych osób (1:05) W tym klipie wideo pokazano, jak oprócz korzystania ze wskaźników obecności można sprawdzać harmonogramy innych osób, a nawet je oznaczać — wszystko to bez opuszczania programu Lync. Udostępnianie pulpitu (1:11) Pulpit można udostępniać nie tylko podczas spotkań, ale również za pomocą zwykłych wiadomości błyskawicznych. Zmienianie swojego obrazu (0:48) Obraz wyświetlany w programie Lync 2013 może mieć dowolne rozmiary i pochodzić z dowolnej lokalizacji. Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać 2 3 4 1 5 6 7 8 1:05 0:40 1:05 1:11 0:47 Pomoc Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń Udostępnianie pulpitu Zmienianie obrazu Opinie Podsumowanie Sprawdzanie dostępności

  8. Zobacz inne kursy Pomoc Oceny i komentarze Podsumowanie kursu Czy kurs spełnił Twoje oczekiwania? Przekaż nam swoje uwagi Dziękujemy za obejrzenie tego kursu! Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać 2 3 4 1 5 6 7 8 1:05 0:40 1:05 1:11 0:47 Pomoc Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń Udostępnianie pulpitu Zmienianie obrazu Opinie Podsumowanie Sprawdzanie dostępności

  9. Jeśli po pobraniu kursu nie można odtworzyć klipów wideo Kliknij przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest widoczny. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, prawdopodobnie masz program PowerPoint 2007 lub starszy. W takim przypadku trzeba pobrać program PowerPoint Viewer. Jeśli masz program PowerPoint 2010, potrzebujesz odtwarzacza QuickTime. Możesz też przeprowadzić uaktualnienie do programu PowerPoint 2013. Pomoc Pomoc Podsumowanie kursu Korzystanie z kontrolek wideo programu PowerPoint Wskaż dolną krawędź dowolnego klipu wideo, aby go uruchomić, zatrzymać, wstrzymać lub przewinąć. Aby przewinąć klip wideo, przeciągnij wskaźnik myszy. Zatrzymywanie kursu Jeśli oglądasz kurs w trybie online, kliknij przycisk Wstecz w przeglądarce. Jeśli oglądasz kurs w trybie offline, naciśnij klawisz ESC. Jeśli oglądasz klip wideo, naciśnij jednokrotnie klawisz ESC, aby zatrzymać klip wideo. Naciśnij ponownie klawisz ESC, aby zatrzymać kurs. Przechodzenie do poszczególnych lokalizacji w kursie Aby przejść do wybranej części kursu, kliknij odpowiednią miniaturę (jasną lub cieniowaną) poniżej klipu wideo. Możesz też kliknąć strzałkę w przód lub w tył albo nacisnąć klawisz PAGE UP lub PAGE DOWN. Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać 2 3 4 1 5 6 7 8 1:05 0:40 1:05 1:11 0:47 Pomoc Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń Udostępnianie pulpitu Zmienianie obrazu Opinie Podsumowanie Sprawdzanie dostępności