slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Superfícies amb MuPAD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Superfícies amb MuPAD

play fullscreen
1 / 12

Superfícies amb MuPAD

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Superfícies amb MuPAD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Superfícies amb MuPAD Ricard Peiró

 2. El·lipsoide [3*cos(u)*cos(v),2*cos(u)*sin(v),sin(u)] Pilota de Rugby

 3. Hiperboloide de dos fulls [2*sqrt(u^2-1)*cos(v),sqrt(u^2-1)*sin(v),4*u]

 4. Oceanogràfic. València Paraboloide hiperbòlic [2*(u+v),u-v,u*v] Restaurant “Los Manantiales” Mèxic

 5. Hiperboloide d’un full B. Munari [2*cos(u)-v*sin(u),sin(u)+v*cos(u),4*v]

 6. Tensegritat

 7. “3 Gràcies”. A. Alfaro Helicoide Javier Carvajal

 8. Caixa d’ous z=(1/2)*(sin(x)+sin(y))

 9. Torus [(2+cos(v))*cos(u),(2+cos(v))*sin(u),sin(v)]

 10. Pseudoesfera [cos(v)/cosh(u),sin(v)/cosh(u),u-tanh(u)]

 11. Max Bill Cinta de Moebius Escher [(5+s*cos(1/2*t))*cos(t),(5+s*cos(1/2*t))*sin(t),s*sin(1/2*t)] Leslie Scruggs

 12. petxina Cornucòpia [E^(v)*cos(v)+E^(v)*cos(v)*cos(u), E^(v)*sin(v)+E^(v)*cos(u)*sin(v), E^(v)*sin(u)]