1 / 1

Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja

Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja. Julkaisut saatavissa Opetushallituksen sivuilta: www.oph.fi/julkaisut 1) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa (Koramo 2011)

milos
Télécharger la présentation

Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja Julkaisut saatavissa Opetushallituksen sivuilta: www.oph.fi/julkaisut 1) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa (Koramo 2011) Selvityksessä kartoitetaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kansallista tilannetta ammatillisessa peruskoulutuksessa. Julkaisu osoitteessa: http://www.oph.fi/download/134243_Tyossaoppiminen_ja_ammattiosaamisen_naytot_ammatillisessa_peruskoulutuksessa.pdf 2) Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–2010 (Vehviläinen 2011) Kooste hankkeiden loppuraporteista. Julkaisu osoitteessa: http://www.oph.fi/download/135809_Ammatilliseen_peruskoulutukseen_ohjaava_ja_valmistava_koulutuskokeilu_Ammattistartti_2006_2010.pdf 3) Finecvet suunnan näyttäjänä - Kokeilusta käyttöönottoon! (OPH 2012) Lähtökohtia ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän käyttöönottoon Julkaisu osoitteessa: http://www.oph.fi/download/139970_Finecvet_suunnan_nayttajana.pdf 4) Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (2012/3) Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kehittämishankkeista. Raportti julkaistaan maalikuussa 2012. 5) Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä. (2012/4) Kansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010. Raportti julkaistaan huhtikuussa 2012.

More Related