Download
over de grens studeren of stage lopen een bijzondere ervaring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Over de grens studeren of stage lopen: een bijzondere ervaring … PowerPoint Presentation
Download Presentation
Over de grens studeren of stage lopen: een bijzondere ervaring …

Over de grens studeren of stage lopen: een bijzondere ervaring …

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Over de grens studeren of stage lopen: een bijzondere ervaring …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Over de grens studeren of stage lopen: een bijzondere ervaring… Dinsdag 30 september 2014 Maaike van Gerven International Office Letteren

 2. Facultaire voorlichting Letteren Organisatie rondom een buitenlandverblijf Maaike van Gerven Student mobilitycoordinator Een ervaringsdeskundige Michelle Linssen Communicatie- en Informatiewetenschappen Engels Studie in Sheffield

 3. Waarom naar het buitenland? • Academische ontwikkeling • Internationale ervaring staat goed op CV • Taalverbetering • Culturele vorming • Persoonlijke ontwikkeling Het is een unieke kans, dus pak ‘m nu het kan!

 4. Inpassen in je studie • Neem een ruime voorbereidingstijd: zo’n 1 jaar voor vertrek • Zorg dat je je buitenlandse studieverblijf goed inpast in je curriculum thuis • Vervanging van verplichte vakken • Vrije ruimte/minor • Erkenning regelen voor vertrek  Overleg met je studieadviseur!

 5. Waar ga je naartoe (studie)? Binnen Europa: ongeveer 20 landen http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/studie/europa/item_744008/ Buiten Europa: VS, Canada, Mexico, Zuid-Afrika, Chili, Argentinië, Taiwan, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Indonesië. http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/studie/buiten-europa/item_744006/ Afhankelijk van: • Taalkennis • Persoonlijke motivatie en interesses • Aard van je studie

 6. Waar ga je naartoe (stage)? • Voor advies en informatie kijk op: http://www.ru.nl/csl/ • Maak een afspraak met EvelyneVos-Fruit of Mireille Vaal • Ook stages op IO Letteren website: http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/stage/int-stages/

 7. Waar vind je informatie? • www.ru.nl/letteren/buitenland • Bestemmingen • Ervaringsverhalen • Stappenplan • Spreekuur Maaike van Gerven • Dinsdag en donderdag 13.00 – 16.00 uur • http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/spreekuur/ • Erasmuscoördinatoren per opleiding (inhoudelijk advies) • BlackboardCommunity: IO-Uitgaande-studenten

 8. Beurzen • Binnen Europa Erasmusbeurs (http://www.ru.nl/io/student/studie-stage-0/erasmus/) Studie en stage • Buiten Europa SNUF (http://www.ru.nl/snuf/) Studie en stage • Overige beursmogelijkheden ISEP(VS), Fulbright (VS), ERANET (Rusland) Zomerbeurzen Letteren

 9. Het ERASMUS programma Het meest gebruikte en meest bekende uitwisselingsprogramma Voorwaarden: • Minimaal 2 maanden voor stage, minimaal 3 maanden voor studie in het buitenland • Per cyclus (BA/MA/PhD) maximaal 12 maanden beurs, hoeft niet aaneengesloten te zijn en mag voor studie en stage • Ingeschreven als student aan de RU • Erkenning van de in het buitenland behaalde studiepunten • Bestaande Erasmusovereenkomst tussen RU en buitenlandse instelling (voor studie, niet voor stage). Toelage: • Per maand €150,- tot €250,- (afhankelijk van bestemming) • ‘Thuis’ collegegeld betalen • Denk aan onderverhuren kamer en OV-vergoeding

 10. Het ERASMUS programma Procedure • Aanvraag via faculteit www.ru.nl/letteren/buitenland • Toelage via International Office, Comeniuslaan 4 • Aanvraagformulieren: LearningAgreement, GrantAgreement. Na inlevering daarvan krijg je een getekend ov-vergoedingsformulier). • Vragen? erasmus@io.ru.nl

 11. SNUF – Individuele Reissubsidie (IRS) Voorwaarden • Ingeschreven als student aan de RU • In het kader van je studie naar het buitenland: minimaal 2 maanden, maximaal 1 jaar • Je ontvangt studiepunten voor het project • Niet mogelijk overheidssubsidie (bijv. Erasmusbeurs) voor project te krijgen • Niet eerder een IRS ontvangen Toelage • Binnen Europa: €200,- per maand / max. 4 maanden • Buiten Europa: €300,- per maand / max. 4 maanden Procedure • http://www.ru.nl/snuf/subsidies/individuele/individuele/ • 6 weken voor vertrek aanvraag indienen bij het SNUF

 12. ISEP / Fulbright / ERANET • ISEP • Uitwisseling Amerikaanse en niet-Amerikaanse studenten • 1 semester regulier onderwijs volgen • Gesloten beurzensysteem • Studying in the USA: Wed 1 Oct, 14.45-15.30 hrs, SP1 • Fulbright • Jaar graduate studie in de VS (MA/PhD) • Hoogte beurs: $12.500 • Fulbright: Going to the USA as a graduate student, PhD or scientist: Wed 1 Oct, 15.45-16.30 hrs, SP A01.09 • ERANET • Relaties tussen Europa en Rusland verstevigen en mobiliteit stimuleren • De beurs bestaat uit een maandelijkse toelage, collegegeld, verzekering en reiskosten • http://www.eranetplus.ub.edu/eranet/

 13. Andere mogelijkheden • VSBfonds beurs • Na afronding BA/MA • Beurs voor maatschappelijk betrokken studenten • www.vsbfonds.nl/beurzen • Culturele Verdragen • Studie- en onderzoeksbeurzen • www.wilweg.nl • Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) • Mogelijkheden en faciliteiten voor voornamelijk studenten (kunst)geschiedenis, taal en cultuur en archeologie • www.ru.nl/nwib/ • Dutch Scientific Institutes Abroad: great study- and research opportunities!: Thu 2 Oct, 14.45-15.30 hrs, E1.10.

 14. Zomerbeurzen Letteren (i.s.m. SNUF) Voorwaarden • Je staat ingeschreven als student aan de RU • Je ontvangt studiepunten voor de vakken van de zomercursus • Aanmelding van februari t/m juni bij IO Letteren • Deelname aan een academische zomeruniversiteit op het terrein van de eigen of een aanverwante opleiding (GEEN taalcursus!) • Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst: vol is vol! Toelage • Binnen Europa: €750,- maximaal • Buiten Europa: €1000,- maximaal Er zijn in totaal 15 beurzen beschikbaar Procedure • http://www.ru.nl/snuf/subsidies/individuele/zomerbeurzen-0/ • Je dient een door de examencommissie goedgekeurd studieprogramma in te leveren bij je aanvraag

 15. Aanmeldprocedure Letteren Digitale aanmelding en informatie via de website: www.ru.nl/letteren/buitenland • Denk aan motivatiebrief • Let op contract (bijbehorende coördinator/opleiding) Deadline: 1 maart 2015 (zowel 1e als 2e semester) Ga je (nog) niet naar het buitenland, maar wil je wel een voorproefje nemen? Wordt mentor van een buitenlandse gaststudent! http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/praktisch/mentor/

 16. Wat gebeurt er na 1 maart? Plaatsingsbrief: in april Wij eerst: • Nomineren gastuniversiteit • Aanmelding Erasmusbeurs  SM1: eind april / begin mei  SM2: eind september Jij daarna: • Zelf aanmelden bij de gastuniversiteit • Erasmusbeursaanvraag starten

 17. Een ervaringsdeskundige aan het woord Michelle Linssen Studente Communicatie- en Informatiewetenschappen Engels Studie in Sheffield