Download
regionaal expertise centrum bovenamstel ambulante begeleiding n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionaal Expertise Centrum BovenAmstel Ambulante Begeleiding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionaal Expertise Centrum BovenAmstel Ambulante Begeleiding

Regionaal Expertise Centrum BovenAmstel Ambulante Begeleiding

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Regionaal Expertise Centrum BovenAmstel Ambulante Begeleiding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regionaal Expertise CentrumBovenAmstelAmbulante Begeleiding

 2. Agenda • Het REC • Cluster 4 problematiek • Ambulante Begeleiding

 3. Speciaal Onderwijs (SO) BaO / SBaO / SO Cluster 1 Visuele handicaps Cluster 2 Auditief / communicatieve handicaps BaO BaO SBaO BaO Cluster 3 Lichamelijke / verstandelijke handicaps SBaO BaO BaO Cluster 4 Gedrags- en psychiatrische problemen Speciaal Basis Onderwijs (SBaO)

 4. REC 4-6

 5. Regionaal Expertise Centrum BovenAmstel Scholen voor speciaal onderwijs –cluster 4

 6. Soorten begeleiding • Terugplaatsings Ambulante Begeleiding TAB • Geïndiceerde Ambulante Begeleiding GAB • Preventieve Ambulante Begeleiding PAB

 7. Cluster 4 – criteria • Gedrags- en psychiatrische problemen (DSM IV) • Integrale problematiek • Extra zorgbehoefte > externe hulpverlening • Ontbrekende algemene leervoorwaarden en • ontoereikende zorgstructuur regulier onderwijs

 8. Cluster 4 leerling • Emotionele stoornissen • Angst/dwangstoornis • Hechtingsstoornis • Stemmingsstoornis • Somatische stoornissen

 9. Aandachtstekort en gedragsstoornissen • ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder • (impulsiviteit, hyperactiviteit, aandachtstoornis) • ADD – aandachtstekortstoornis • Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) Cluster 4 leerling

 10. Cluster 4 leerling • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen • ( ASS : Autisme Spectrum Stoornissen ) • Autisme • Asperger • PDD-nos • MCDD

 11. Autiklas

 12. Instructie

 13. Picto’s

 14. Kleurenklok / time timer

 15. Ambulante Begeleiding • Een leerling met een ‘rugzak’ • of Leerling Gebonden Financiering (LGF) • Middelen school • Ambulante Begeleiding

 16. Aanbod begeleiding • Informatie overdracht / voorlichting • Adviseren • Observeren • Coachen • Specifieke expertise: • School Video Interactie Begeleiding • Steunpunt Autisme (Noord Holland) • PAB modules : cluster 4 gerelateerde problemen

 17. Informatie • www.recbovenamstel.nl • www.steunpuntautismenoordholland.nl • www.leerlinggebondenfinanciering.nl • www.balansdigitaal.nl

 18. Vragen