Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy)

Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy)

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Występowanie niektórych metali w Bałtyku Właściwym: w osadach (mg/kg suchej masy), w wodzie g/l oraz czas rezydencji metali –(lata -TRT) i ich pionowy cykl przemieszczania

  2. Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy)

  3. Stężenie rtęci (pmol/kg) w latach 1992- 2005 w poszczególnych basenach Morza Bałtyckiego(HELCOM)

  4. Stężenie kadmu (pmol/kg) (forma rozpuszczona -a i zawieszona -b) w latach 1992- 2005 w poszczególnych basenach Morza Bałtyckiego(HELCOM)

  5. Stężenie ołowiu (forma rozpuszczona i zawieszona) w wodach powierzchniowych Cieśnin Duńskich i Bałtyku Południowego

  6. Czynniki decydujące o toksyczności metali w środowisku wodnym

  7. Toksyczne działanie rtęci wynika głównie z tego, że jest ona silnym inhibitorem wielu enzymów. Pod wpływem jej działaniapowstają zaburzenia enzymatyczne w komórkach oraz zmiany w strukturze DNA dające działanie mutagenne. • Metylortęć jest kumulowana w organizmach, dlatego nawet przy niewielkiej zawartości Hg w środowisku wodnym ten metal może być niebezpieczny dla konsumentów wyższych rzędów (w tym człowieka).

  8. Biomagnifikacja rtęci wzdłuż łańcucha pokarmowego