Download
have to must n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HAVE TO - MUST PowerPoint Presentation
Download Presentation
HAVE TO - MUST

HAVE TO - MUST

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HAVE TO - MUST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HAVE TO - MUST

 2. Have to - must • Bir şeyi yapmak gerekliyseHAVE TO, HAS TO • Bir şeyi yapmanın gerekli olduğunu SİZ düşünüyorsanız MUST • Bir şeyi yapmanın gerekli olduğunu bir kanun veya bir başkası söylüyorsa HAVE TO yu kullanırız.

 3. It is necessaryto practise a lot. We HAVE TO practise a lot. I think It is necessary to practise a lot. We MUST practice a lot. Our teacher says it is necessary to practise a lot. We HAVE TO practise a lot.

 4. It is necessary to go to our classes when the bell rings. We HAVE TOgo to our classes when the bell rings. It is necessary to wear our school uniforms. We HAVE TOwear our school uniforms. It is necessary to drive on the right in Turkey. We HAVE TOdrive on the right in Turkey.

 5. Bir şeyi yapmamızın GEREKLİ olduğunu anlatmak için HAVE TO veya MUST ‘ı Kullanırız. It’s twelve o’clook. It’s too late. I HAVE TOgo. I MUSTgo. To go abroad you HAVE TOhave a passport. you MUSThave a passport. “Genellikle hangisini (have to, must) kullandığımız önemli değildir.”

 6. MUST ‘ı kullandığımızda KENDİ FİKRİMİZİ belirtiyor ve neyin GEREKLİ OLDUĞUNU söylüyoruz. I mustcall Ahmet. I haven’t seen him since Friday. “Ahmet’i araMALIyım. Cuma Gününden beri onu görmedim.” Our manager MUSTdo something about our school environment. “Bizim Müdür okulun çevresi ile ilgili bir şeyler yapMALI.”

 7. HAVE TOda ise kişi kendi düşünce ve fikirlerini DEĞİL, gerçeği, hakikati, kuralı, kanunu söylüyor. Old People can’t see well. They HAVE TOwear glasses for reading. “Yaşlı insanlar iyi göremez. Onlar gözlük takmak ZORUNDA.” I can’t come to the airport at that time. I HAVE TObe at school. “O saatte havaalanına gelemem. Okulda olmak ZORUNDAyım.” “A law, rule or a person says that it is necessary.” “Bir kanun, kural veya kişi eylemin, fiilin gerekli olduğunu söylüyor.”

 8. I live in a dormitory; “Yurtta kalıyorum;” I HAVE TOget up at seven o’clock. “Yedide kalmak ZORUNDAyım.” I HAVE TOleave the dormitory at eight. “Sekizde yurttan ayrılmak ZORUNDAyım.” I HAVE TObe at school at half past eight. “Sekiz buçukta okulda olmak ZORUNDA yım.”

 9. Get up : kalkmak HAVE TOget up : kalkmak ZORUNDA Write : yaz HAVE TOwrite : yazmak ZORUNDA Study : ders çalış HAVE TOstudy : ders çalışmak ZORUNDA HAVE TO cümlenin öznesi 3.tekil şahıs olduğu zaman (he, she, it) HAS TO ya dönüşür.”

 10. I YOU WE HAVE TO YOU THEY come to school at half past eight. He She HAS TO It Bu cümleleri olumsuz ya da soru yapmak için DO / DOES yardımcı fiillerini kullanırız. + have to (–) don’t have to + HAS TO (–) DOESN’T have to (he, she, it)

 11. The studentsHAVE TOcome to school at half past eight. (+) The studentsDON’Thave tocome to school at half past eight. (-) DOthe studentshave tocome to school at half past eight? (?) AylaHAS TOwear her glasses. “Ayla gözlüklerini takmak ZORUNDAdır.” AylaDOESn’tHAVE TOwear her glasses. “Ayla gözlüklerini takmak ZORUNDA değil.” DOESAylaHAVE TOwear her glasses? “Ayla gözlüklerini takmak ZORUNDA mı?” “Olumlu cümlelerde HAVE TO, HAS TO; olumsuz cümlelerde ise don’t have to, doesn’t have to kullanılır.”

 12. MUST Must “zorunluluk” anlatır. Have to ya benzer. Kendi fikrimizi belirtirken MUST ı kullanırız. Must aynı zamanda KUVVETLİ, şiddetli tavsiye anlatır. YOU THINKTHAT it is necessary. “Bir fiilin yapılmasının gerekli olduğunuSİZ DÜŞÜNÜYORSUNUZ.”

 13. Study : çalış Muststudy: çalışMALI Learn : öğren Mustlearn: öğrenMELİ Wash : yıka Mustwash: yıkaMALI

 14. Examples We MUSTstudy our lessons. “Derslerimize çalışmalıyız.” We MUSTlearn a foreign language. “Bir yabancı dil öğrenmeliyiz.” We MUSTwash our hands before the meal. “Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız.”

 15. Must We muststudy regularly. “Düzenli olarak ders çalışmalıyız.” We mustgo to bed early. “Erken yatmalıyız.” We musthelp old people. “Yaşlı insanlara yardım etmeliyiz.” We mustkeep our environmet clean. “Çevremizi temiz tutmalıyız.” We mustlisten to our teachers carefully. “Öğretmenleriimizi dikkatle dinlemeliyiz.” We musteat healthy food. “Sağlıklı yiyecekler yemeliyiz.” We mustkeep our desk tidy and clean. “Sıramızı düzenli ve temiz tutmalıyız.” We mustbrush our teeth every day. “Hergün dişlerimizi fırçalamalıyız.”

 16. Olumsuz ŞEKİLLERİ Have to nun olumsuzu DON’THAVE TO Has to nun olumsuzu DOESN’THAVE TO

 17. I have to go to school. (+) I DON’Thave togo to school. (-) She HAS TO go to school. (+) She DOESN’Thave togo to school. (-)

 18. Must (olumsuz) Must yapısının olumsuz şekli DON’Thave to ‘dur. I must do my homework. (+) “Ödevimi yapmalıyım.” I DON’Thave todo my homework. (-) “Ödevimi yapmak zorunda değilim.”