Download
miten tutkimus ja pk liiketoimintaosaaminen kohtaavat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat?

Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat?

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat? KTT Erkki Hämäläinen Tutkimusjohtaja KyAMK/ Liiketalous – InnoRail Koulutus ja yhteistyö Kotka 03-12-2004

 2. ”Sata vuotta opetusta on iso asia” • Täällä Kotkassa on opetettu liikeosaamista jo ennen Suomen itsenäisyyttä • joten KyAmk:lla on mahtavat perinteet, ja: • Me olemme tänään varsin monialaisia • Me toimimme Kymenlaaksossa useilla eri paikkakunnilla • Me koulutamme ja valmennamme nuoria ja varttuneita tulevaisuuden yritystoimintaan Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 3. Toimintaympäristön kentät”Miten opin liiketoiminnan osaamista?” Kilpailun muutos Yritysmaailma Opiskelijan osaamis- valmiudet Opetus ja harjoittelu Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 4. Millaisia valmiuksia tarvitaan? • Opiskelijan haasteita: • Miten saan työpaikan? • Miten omaksun yrityskäytännön? • Riittääkö oppimiseni? • Pitääkö miettiä jotain lisää? • Millainen kilpailu on tulevaisuudessa? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 5. Mitä opitaan? • Tutkija tutkii ja opettaja opettaa; miten opin? • Opiskelija: osallistuu, lukee, tutkii ja tenttii Mitä opiskelija oppii nyt (ja myöhemmin)? • Ammattikorkeakoulut valmentavat käytännön liike-elämään: perusvalmiudet • Kurssit ja opetusmetodit antavat perus- ja erikoistietoja sekä informaatioteknologian hallintaa Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 6. Yhteydet liike-elämään”Korkeakoulu- ja yritysmaailma ovat erilaisia” • Korkeakoulu- ja yliopistomaailma: T&K • Yritykset: käytännön toiminta • Pk-yritysmaailma on erilainen Millaiset yhteydet ja vuorovaikutus liike-elämään: • Opiskelun aikana • Opiskelun jälkeen • Täydennys– ja jatkokoulutuksen rooli Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 7. Opetusohjelmat; mitä on ollut ja on nyt? • Liitutaulu, kirjat, luento ja tentti = satavuotinen perinne: On vieläkin käytössä, mutta uutta on kehitetty:e-lab • Entä soveltavan tutkimuksen lisääminen eri tasoilla: • Korkeakoulu ja yliopisto: Professorien johtama perustutkimus: mitkä tekijät muuttavat ja vaikuttavat? • Ammattikorkeakoulut: Käytännön toiminta: miten toimitaan erilaisilla ammattialoilla? Johtopäätöksiä: • Ammattikorkeakoulun opetus on käytännönläheistä • Opetuksen ja yritysmaailman yhteistoiminnan tarve on ensiarvoisen tärkeätä • Korkeakouluyhteydet ja k-välistyminen antavat lisäarvoa Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 8. Millainen liiketoiminnan osaamisen opetus ja mitä sen jälkeen? Metodi: Luento + tentti ja tradenomin paperit vai lisäksi harjoittelu + tiimityöskentely + kansain-välistymistä. ”Kun olen lopulta saanut opinnot päätökseen, niin olen kiinnostunut:” • Mistä saan ensimmäisen hyvän työpaikan? • Miten joskus johtaisin virtuaalista yritystä? • Miten opin toteuttamaan johdon tarpeita? • Miten yleensä opin käytännön johtamista? • Miten suhteutan työn, kehittymiseni ja perheen? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 9. Minä-opiskelija valintojeni edessä? • En vielä tiedä tehdä isona... • mutta arvostan sellaista työtä, jossa...., mutta • palkan pitää riittää elämiseen, johon kuuluu, että • Olen valmis toteuttamaan yrityksen valitsemaa strategiaa • Minä osaan monia uusia asioita, joista on hyötyä yritykselle • Mitä minä saan osakseni – olenhan vasta urani alussa ja valmis tekemään parhaani yritykselle? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 10. Mitä kohdataan siirryttäessä yritysmaailmaan? Useasti kuultua työuran alussa: • opiskelija on vielä liian nuori; ei osaa vielä • meidän erikoisongelmat oppii vasta itse työssä • olemme kokeilleet jo erilaisia ratkaisuja (NIH) • niistä voi todeta: ei silti toimi • näitä asioita ei ymmärrä ulkopuolinen • osaamme asiamme vuosikymmenien kokemuksella ja jatkamme näin kun se on hyvä Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 11. Miten opetus ja pk-yritysmaailman käytäntö kohtaavat? Lisää vuorovaikutusta Pk-yrityksessä usein uusia tilanteita, jota ei ollut opiskelussa: • ”Voisiko joku neuvoa, mistä ratkaisu löytyy?” • ”Tämä oli meillä jo alkeiskurssilla, mutta yritys toimii eri tavalla.” Opiskelijalla on harvoin käsitystä: • Miten yritys käytännössä toimii? • Mistä meidän menestys (hyvä/huono tulos) johtuu? • Mitkä tekijät auttavat selviytymään voittajana? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 12. Miten opettajat kohtaavat haasteen? • Harvalla opettajalla (ja professorilla) on kokemusta käytännön yritystoiminnasta • Oman aineen tärkeys ja opetusohjelmat Miten omaksua uusia näkökulmia? • Opetusohjelmissa on kehittämisen varaa • Opetusteknologia mahdollistaa tehokkaan ja yksilöllisen oppimisen: kriittisyyttä lisää Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 13. Miten yritysmaailma kokee? • Hyvä resurssi, jolta saa mielenkiintoisia selvityksiä (halvemmalla kuin vapailta konsulttimarkkinoilta). Mietimme asiaa........... • Voisi antaa uusia kehittämisvaihtoehtoja perinteiseen toimintaan? Hyviä huomioita........ • Opiskelija-tutkijasta voisimme saada hyvän tulevaisuuden työntekijän • Olisi hyvä lisätä tutkimuksen, opetuksen ja yritysten välistä yhteistoimintaa • Pk-yrityksessä oppii kokonaisnäkemystä Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 14. Miten tutkimus ja opetus kohtaavat? • Tutkimus ja liiketoimintaosaaminen kulkevat usein etäällä toisistaan • Amk:n oma tutkimus on vielä nuorta • Tutkimus tuo uusia näkökulmia • Tutkimus näkyy opetusohjelmissa • Tutkimus näkyy opetusmetodeissa • tutkimus näkyy omien henkilökohtaisten valmiuksien kehittymisessä-kehitä itseäsi Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 15. Kehitysajatuksia...........Paljon vielä edessä Tutkimukseen ja opetukseen olisi hyvä saada: • Opiskelijoiden urasuunnittelu (itse+opo) • Yritysyhteistyön näkyminen opetuksessa • Tutkimusaiheiden poikkitieteellisyys • Tutkimusaiheiden käytännönläheisyys • Opetukseen ja opettajille yhteys käytännön kokemukseen erilaisissa yritysprojekteissa • Vision laadinta, jotta tiedetään oma rooli • Kansainvälistä koulutusta ja tutkimusta lisää • Yritysharjoittelua kotimaassa ja ulkomailla Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 16. Koulutus kuuluu uusien valmiuksien hankintaan ja uran vaihtoihin (=Elinikäinen) Uraportaat? Mikä on parasta`? Erkki Hämäläinen 03-12-2004