1 / 16

Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat?

Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat?. KTT Erkki Hämäläinen Tutkimusjohtaja KyAMK/ Liiketalous – InnoRail Koulutus ja yhteistyö Kotka 03-12-2004. ”Sata vuotta opetusta on iso asia”. Täällä Kotkassa on opetettu liikeosaamista jo ennen Suomen itsenäisyyttä

naasir
Télécharger la présentation

Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Miten tutkimus ja pk-liiketoimintaosaaminen kohtaavat? KTT Erkki Hämäläinen Tutkimusjohtaja KyAMK/ Liiketalous – InnoRail Koulutus ja yhteistyö Kotka 03-12-2004

 2. ”Sata vuotta opetusta on iso asia” • Täällä Kotkassa on opetettu liikeosaamista jo ennen Suomen itsenäisyyttä • joten KyAmk:lla on mahtavat perinteet, ja: • Me olemme tänään varsin monialaisia • Me toimimme Kymenlaaksossa useilla eri paikkakunnilla • Me koulutamme ja valmennamme nuoria ja varttuneita tulevaisuuden yritystoimintaan Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 3. Toimintaympäristön kentät”Miten opin liiketoiminnan osaamista?” Kilpailun muutos Yritysmaailma Opiskelijan osaamis- valmiudet Opetus ja harjoittelu Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 4. Millaisia valmiuksia tarvitaan? • Opiskelijan haasteita: • Miten saan työpaikan? • Miten omaksun yrityskäytännön? • Riittääkö oppimiseni? • Pitääkö miettiä jotain lisää? • Millainen kilpailu on tulevaisuudessa? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 5. Mitä opitaan? • Tutkija tutkii ja opettaja opettaa; miten opin? • Opiskelija: osallistuu, lukee, tutkii ja tenttii Mitä opiskelija oppii nyt (ja myöhemmin)? • Ammattikorkeakoulut valmentavat käytännön liike-elämään: perusvalmiudet • Kurssit ja opetusmetodit antavat perus- ja erikoistietoja sekä informaatioteknologian hallintaa Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 6. Yhteydet liike-elämään”Korkeakoulu- ja yritysmaailma ovat erilaisia” • Korkeakoulu- ja yliopistomaailma: T&K • Yritykset: käytännön toiminta • Pk-yritysmaailma on erilainen Millaiset yhteydet ja vuorovaikutus liike-elämään: • Opiskelun aikana • Opiskelun jälkeen • Täydennys– ja jatkokoulutuksen rooli Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 7. Opetusohjelmat; mitä on ollut ja on nyt? • Liitutaulu, kirjat, luento ja tentti = satavuotinen perinne: On vieläkin käytössä, mutta uutta on kehitetty:e-lab • Entä soveltavan tutkimuksen lisääminen eri tasoilla: • Korkeakoulu ja yliopisto: Professorien johtama perustutkimus: mitkä tekijät muuttavat ja vaikuttavat? • Ammattikorkeakoulut: Käytännön toiminta: miten toimitaan erilaisilla ammattialoilla? Johtopäätöksiä: • Ammattikorkeakoulun opetus on käytännönläheistä • Opetuksen ja yritysmaailman yhteistoiminnan tarve on ensiarvoisen tärkeätä • Korkeakouluyhteydet ja k-välistyminen antavat lisäarvoa Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 8. Millainen liiketoiminnan osaamisen opetus ja mitä sen jälkeen? Metodi: Luento + tentti ja tradenomin paperit vai lisäksi harjoittelu + tiimityöskentely + kansain-välistymistä. ”Kun olen lopulta saanut opinnot päätökseen, niin olen kiinnostunut:” • Mistä saan ensimmäisen hyvän työpaikan? • Miten joskus johtaisin virtuaalista yritystä? • Miten opin toteuttamaan johdon tarpeita? • Miten yleensä opin käytännön johtamista? • Miten suhteutan työn, kehittymiseni ja perheen? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 9. Minä-opiskelija valintojeni edessä? • En vielä tiedä tehdä isona... • mutta arvostan sellaista työtä, jossa...., mutta • palkan pitää riittää elämiseen, johon kuuluu, että • Olen valmis toteuttamaan yrityksen valitsemaa strategiaa • Minä osaan monia uusia asioita, joista on hyötyä yritykselle • Mitä minä saan osakseni – olenhan vasta urani alussa ja valmis tekemään parhaani yritykselle? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 10. Mitä kohdataan siirryttäessä yritysmaailmaan? Useasti kuultua työuran alussa: • opiskelija on vielä liian nuori; ei osaa vielä • meidän erikoisongelmat oppii vasta itse työssä • olemme kokeilleet jo erilaisia ratkaisuja (NIH) • niistä voi todeta: ei silti toimi • näitä asioita ei ymmärrä ulkopuolinen • osaamme asiamme vuosikymmenien kokemuksella ja jatkamme näin kun se on hyvä Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 11. Miten opetus ja pk-yritysmaailman käytäntö kohtaavat? Lisää vuorovaikutusta Pk-yrityksessä usein uusia tilanteita, jota ei ollut opiskelussa: • ”Voisiko joku neuvoa, mistä ratkaisu löytyy?” • ”Tämä oli meillä jo alkeiskurssilla, mutta yritys toimii eri tavalla.” Opiskelijalla on harvoin käsitystä: • Miten yritys käytännössä toimii? • Mistä meidän menestys (hyvä/huono tulos) johtuu? • Mitkä tekijät auttavat selviytymään voittajana? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 12. Miten opettajat kohtaavat haasteen? • Harvalla opettajalla (ja professorilla) on kokemusta käytännön yritystoiminnasta • Oman aineen tärkeys ja opetusohjelmat Miten omaksua uusia näkökulmia? • Opetusohjelmissa on kehittämisen varaa • Opetusteknologia mahdollistaa tehokkaan ja yksilöllisen oppimisen: kriittisyyttä lisää Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 13. Miten yritysmaailma kokee? • Hyvä resurssi, jolta saa mielenkiintoisia selvityksiä (halvemmalla kuin vapailta konsulttimarkkinoilta). Mietimme asiaa........... • Voisi antaa uusia kehittämisvaihtoehtoja perinteiseen toimintaan? Hyviä huomioita........ • Opiskelija-tutkijasta voisimme saada hyvän tulevaisuuden työntekijän • Olisi hyvä lisätä tutkimuksen, opetuksen ja yritysten välistä yhteistoimintaa • Pk-yrityksessä oppii kokonaisnäkemystä Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 14. Miten tutkimus ja opetus kohtaavat? • Tutkimus ja liiketoimintaosaaminen kulkevat usein etäällä toisistaan • Amk:n oma tutkimus on vielä nuorta • Tutkimus tuo uusia näkökulmia • Tutkimus näkyy opetusohjelmissa • Tutkimus näkyy opetusmetodeissa • tutkimus näkyy omien henkilökohtaisten valmiuksien kehittymisessä-kehitä itseäsi Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 15. Kehitysajatuksia...........Paljon vielä edessä Tutkimukseen ja opetukseen olisi hyvä saada: • Opiskelijoiden urasuunnittelu (itse+opo) • Yritysyhteistyön näkyminen opetuksessa • Tutkimusaiheiden poikkitieteellisyys • Tutkimusaiheiden käytännönläheisyys • Opetukseen ja opettajille yhteys käytännön kokemukseen erilaisissa yritysprojekteissa • Vision laadinta, jotta tiedetään oma rooli • Kansainvälistä koulutusta ja tutkimusta lisää • Yritysharjoittelua kotimaassa ja ulkomailla Erkki Hämäläinen 03-12-2004

 16. Koulutus kuuluu uusien valmiuksien hankintaan ja uran vaihtoihin (=Elinikäinen) Uraportaat? Mikä on parasta`? Erkki Hämäläinen 03-12-2004

More Related