Download
h l zati alapfogalmak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HÁLÓZATI ALAPFOGALMAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
HÁLÓZATI ALAPFOGALMAK

HÁLÓZATI ALAPFOGALMAK

190 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HÁLÓZATI ALAPFOGALMAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HÁLÓZATI ALAPFOGALMAK Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola - Miskolc

 2. Számítógép-hálózat fogalma Önálló számítógépek összekapcsolt rendszere, melyek így képesek információ cserére. Kialakításuk célja: • Erőforrás megosztás • Költségmegtakarítás • Nagyobb megbízhatóság • Kommunikáció

 3. Hálózatok csoportosítása - Topológia

 4. Hálózatok csoportosítása - Funkcionalitás Egyenrangú (Peer to peer) hálózatok: Nincs kitüntetett szerep, minden számítógép ugyanolyan jogokkal bír. Minden számítógépen meghatározható, hogy kik férhetnek hozzá. Néhány gép esetén hasznos, sok (>10) gép esetén problémás: • Ahány gép, annyi jelszó, annyi beállítás. • Ha sokan fordulnak egy géphez, az nagyon lelassul. • Szervezetlen: Tudnom kell, melyik gépen mi van! • Adatmentés: minden gépen külön-külön. • Nehezen adminisztrálható. Ügyfél-kiszolgáló (Client-server) hálózatok

 5. Hálózatok csoportosítása - Funkcionalitás Egyenrangú (Peer to peer) hálózatok

 6. Hálózatok csoportosítása - Funkcionalitás Ügyfél-kiszolgáló (Client-server) hálózatok A hálózati munkát egy (vagy több) kiszolgáló koordinálja, és teljesítik az ügyfelek kéréseit. Előnyök: • Központi azonosítás, ezután minden erőforrás elérhető • Az erőforrások bárhol lehetnek (pl. nyomtató), nem kell keresni, a szerver biztosítja elérésüket. Szerverszolgáltatások: • Felhasználók központi adminisztrációja • Fájlszolgáltatások (tárolóhely, közös elérés) • Nyomtatószerver • Alkalmazásszerver • Adatbázisszerver • Levelezőszerver

 7. Hálózatok csoportosítása - Funkcionalitás Ügyfél-kiszolgáló (Client-server) hálózatok

 8. Hálózatok csoportosítása - Kiterjedtség • Helyi hálózat – LAN Local Area Network Viszonylag kis területen helyezkedik el, egy szobában, egy, vagy több egymáshoz közeli épületben. • Városi hálózat – MAN – Metropolitan Area Network Több egymástól távol álló épületben. • Nagy kiterjedtségű hálózat – WAN - Wide Area Network Több helyileg elkülönülő LANt, MANt kapcsol össze.

 9. LAN, MAN, WAN

 10. Hálózatok csoportosítása – Átviteli közeg Vezetékek Koax (10 Mbit/s, BNC (British Naval Connector), ma már ritka)

 11. Hálózatok csoportosítása – Átviteli közeg Vezetékek Csavart érpár (100 Mbit/s, UTP - Ultra Twisted Pair)

 12. Hálózatok csoportosítása – Átviteli közeg Vezetékek Optikai kábel (100 Mbit/s, 1 Gbit/s, Fiber, üvegszál)

 13. Hálózatok csoportosítása – Átviteli közeg Vezeték nélküli közegek Mikrohullám (parabola antennák) Infravörös fény (max. 1méter, max. 4 Mbit/s, IrDA) Szórt spektrumú sugárzás (54 Mbit/s, WLAN – Wireless LAN) Bluetooth (10-20 méter, 3 Mbit/s) GPRS (General Packet Radio Service, 1 Mbit/s) HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, 3,6 (14,4) Mbit/s)

 14. Kábelek

 15. 100 BaseT – Fast Ethernet - UTP

 16. Hálózati hardver eszközök Hub – Hálózati eszközök közös kapcsolódási pontja. A hubokat tipikusan helyi hálózatokban használják számítógépek és más eszközök összekötésére.Az egyszerűbb passzív hubok működésük során a bemeneti kapura érkező csomagokat értelmezés és válogatás nélkül minden más kapura kimenetként másolják, így azt minden az adott hubba csatlakozó hálózati eszköz megkapja.Ezzel szemben az aktív v. intelligens hubok a fogadott csomagokat értelmezik, és csak arra a kapura továbbítják, amelyiken a csomag célállomása található. Ehhez összetettebb eszközre van szükség, amely viszont jóval nagyobb sávszélességet biztosít, hiszen a párhuzamos forgalmazást is lehetővé teszi az eltérő csomópontok között.

 17. Hálózati hardver eszközök Repeater – A nagy távolságra történő adatátvitel során fellépő zavarok kiküszöbölésére használt aktív hálózati eszköz.A jelismétlő a fogadott analóg jeleket digitális adatsorrá alakítja vissza, majd az ez alapján újból előállított analóg adatsort küldi tovább a célállomás felé. Az átvitel során fellépő zavarokat újból és újból kiszűrve a jelismétlők sorozatai nagy távolságok között is biztonságosan teszik lehetővé a digitális kommunikációt.

 18. Hálózati hardver eszközök Gateway: Átjáró, kilépő.Két különböző protokollt használó hálózat közötti adattovábbító hardver- vagy szoftver-megoldás.A kölcsönös forgalom lebonyolítására feladata lehet az adatkódok és a forgalmi protokollok átformálása. Manapság az "útválasztó" (router) kifejezést szokás használni az eredeti "átjáró" (gateway) helyett.

 19. Hálózati hardver eszközök - Gateway

 20. Hálózati hardver eszközök Switch – kapcsoló: hálózati szegmenseket kapcsol össze. Képes bármely két pontját a többi ponttól függetlenül összekötni, és a lokális forgalmat nem engedi a szegmensből. Lehetőséget ad VLAN-ok kialakítására, ekkor az egyes VLAN-ok között az adatforgalmat megakadályozza. Általában a switch rendelkezik egy nagy sebességű link porttal is, ezen keresztül lehet az egyes switcheket összekapcsolni. Különböző sebességű változatokban kaphatók, és segítségükkel illeszthetők a különböző átviteli közegű eszközök. Pl. 3Com 3CR17562: 48x10/100 + 2x1000T/2xSFP

 21. Hálózati hardver eszközök

 22. Hálózati hardver eszközök Router – forgalomirányító, útválasztó Intelligens hálózati eszköz, amelynek feladata a beérkező adatcsomagok továbbítása a célállomás felé a lehető legoptimálisabb úton.Az útválasztók ennek a feladatnak az ellátásához útválasztási táblázatot vezetnek, amely alapján képesek annak eldönté-sére, hogy melyik általuk közvetlenül elérhető csomópontnak kell továbbítaniuk az éppen feldolgozás alatt álló csomagot ahhoz, hogy az a legrövidebb úton a célállomásra juthasson.Az Interneten minden közbenső állomás útválasztási funkciókat is ellát.

 23. Protokollok - Protocols A protokoll egy egyezmény, vagy szabvány, amely leírja, hogy a hálózat résztvevői miképp tudnak egymással kommunikálni. Ez többnyire a kapcsolat felvételét, kommunikációt, adat továbbítást jelent. Két eszköz között a kommunikációt többnyire nem egy, hanem több protokoll valósítja meg. Ezek többnyire egymásra épülnek. Pl. Weblap elérése www.novell.com Ethernet HTTP HTTP IP Ethernet Ethernet TCP TCP IP 01001101

 24. Protokollok – TCP/IP TCP/IP - Transmission Controll Protocol / Internet Protocol) Átvitelvezérlő protokoll / Internet protokoll Korábban a UNIX, ma a legtöbb több hálózat hálózatkezelő protokollja. Az Internet világhálózatnál (is) használt adatátviteli eljárásgyűjtemény, mely a hálózatba kötött gépek egymás közötti kommunikációjának szabályait írja le. A TCP felel az adatcsomagok kialakításáért, hibamentes átviteléért és eredeti sorrendbe való visszaállításáért, ez a szállítási protokoll. Az IP protokoll szabályozza a résztvevők azonosítását, és eljuttatja a TCP által elkészített csomagokat a célállomásra.

 25. Protokollok – TCP/IP Az IP cím: 32 bites egyedi azonosító, mely egyértelműen azonosít egy számítógépet.

 26. DNS – Domain Name Service A DNS (tartománynév szolgáltatás) egy osztott, hierarchikus adatbázis: az adatbázist jelenleg névszerverek százezrei szolgáltatják, nevek millióiról. A tartománynév (domain név) valójában egy szöveges azonosító, amelyet a nehezebben megjegyezhető IP cím alternatívájaként használunk. A DNS rendszer legfontosabb feladata a tartománynév - IP cím feloldás. Pl. pluto.iroda.retekbt.hu – 198.36.51.39 A domain név több, egymással ponttól elválasztott tagból áll. Ezek felépítése fordítottan hierachikus, azaz a legfelsőbb szint a legutolsó tag, az úgynevezett legfelsőbb szintű domain (.hu, .com, .org stb). Utána a második szintű domain tag jön: retekbt, aztán a harmadik szintű: iroda, végül a host: pluto.

 27. DNS – Domain Name Service Domain (tartomány, körzet): Egy szervezethez tartozó, hason-ló IP címekkel rendelkező számítógép csoport: iroda.retekbt.hu Host: olyan végfelhasználói számítógépet jelöl, amely a hálózathoz csatlakozik, és a felhasználók számára különböző adatszolgáltatásokat nyújthat. A gazdagép az Interneten egy adattovábbítási végpont, ez lehet kliens, vagy szerver: pluto Domain név = host + domain DNS szerver: a névfeloldást végző szerver. Egy hosts.txt fájlból dolgozik:

 28. DNS – Domain Name Service A DNS szerverek egy-egy tartomány névfeloldását végzik, hierarchikus rendszerben. DNS szerver: root DNS szerver: hu Ha kialakítunk valahol egy új tartományt, szükséges egy DNS szerver beállítása. DNS szerver: retekbt.hu DNS szerver: iroda.retekbt.hu www.origo.hu ftp.retekbt.hu Kliens trendz.co.uk

 29. Protokollok – DHCP DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol Szolgáltatóprotokoll, amely az állomások számára kiosztható IP-címek dinamikus hozzárendelését végzi. A DHCP ügyfél/kiszolgáló modellt használ, amelyben a DHCP-kiszolgáló végzi a hálózatban használt IP-címek központi kezelését. A DHCP protokollt támogató ügyfelek hálózati bejelentkezésük részeként IP-cím bérlését kérhetik és kaphatják meg a DHCP-kiszolgálótól.

 30. Protokollok – DHCP

 31. Protokollok – IPX/SPX Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange A Novell által a Netware hálózatok számára kidolgozott, helyi hálózatok közötti adatcserét lehetővé tevő adatkommunikációs protokoll. A 3.2-es NetWare verzióig csak ezt használták, aztán felváltották a TCP/IP protokollal. Az IPX datagram-protokoll, azaz az átvitel során nem garantálja az elküldött csomagok sorrendjének és sértelenségének megőrzését. Az SPX az IPX-en alapuló, de azzal szemben garantált kézbesítési sorrendet és ellenőrzött átvitelt biztosító hálózati kommunikációs protokoll.

 32. Protokollok – NAT A Network Address Translation (rövidítve NAT, magyarul: hálózati címfordítás) a csomagszűrő tűzfal kiegészítő szolgáltatása, mely lehetővé teszi a belső hálózatra kötött gépek közvetlen kommunikációját tetszőleges protokollokon keresztül külső gépekkel anélkül, hogy azoknak saját nyilvános IP címmel kellene rendelkezniük. A hálózati címfordító a belső gépekről érkező csomagokat az Internetre továbbítás előtt úgy módosítja, hogy azok feladójaként saját magát tünteti fel, így az azokra érkező válaszcsomagok is hozzá kerülnek továbbításra, amiket – a célállomás címének módosítása után – a belső hálózaton elhelyezkedő eredeti feladó részére továbbít.

 33. Protokollok – NAT Kérés: 198.17.39.62: www.ogr.com Kérés: 10.1.1.4: www.ogr.com Kérés: 198.17.39.62: www.ogr.com Kérés: 10.1.1.2: www.ogr.com

 34. Protokollok – PAT (Port and Adress Translation) Kérés: 198.17.39.62:5003: www... Kérés: 10.1.1.4:5003: www… Port– Végpont azonosító Kérés: 198.17.39.62:5001: www… Kérés: 10.1.1.2:5001: www…