1 / 14

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.11

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.11 Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě PC SÍTĚ, TOPOLOGIE Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ICT, ICTS Ročník: 3., 6. r. (6leté), 1., 4. r. (4leté). Zpracováno v rámci projektu

nedaa
Télécharger la présentation

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.11 Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě PC SÍTĚ, TOPOLOGIE Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ICT, ICTS Ročník: 3., 6. r. (6leté), 1., 4. r. (4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: Mgr. René Brauner Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: prosinec 2012

 2. Metodický list Téma je podáno formou soutěže. Vyučující může v soutěži prověřit jednotlivce nebo frontálně celou skupinu Na hlavní straně se kliknutím vybere otázka podle obtížnosti Student na otázku odpoví, kliknutím je označena správná možnost

 3. Anotace Materiál je určen pro 1. ročník čtyřletého studia, 3. ročník šestiletého studia a semináře maturitních ročníků. Slouží k seznámení s problematikou zapojování pc do sítí. Inovace spočívá ve využití interaktivního prostředí. Klíčová slova: Propojení počítačů Typy topologií

 4. Topologie pc sítí 200 300 100 200 300 100 100 200 300

 5. 100 Topologie pc sítí C Je možné propojit dva pc bez dalších síťových prvků? a, ano (stačí pouze kabel) b, ne (je nutný router nebo switch) Zpět na úvodní stránku

 6. 100 Topologie pc sítí C Vyberte nesprávné označení sítí: a, hvězdicová, keřová b, sběrnicová, stromová Zpět na úvodní stránku

 7. 100 Topologie pc sítí C Čím se zabývá topologie sítí? a, zapojením různých prvků do počítačových sítí b, rozmístěním pc učeben v budovách Zpět na úvodní stránku

 8. 200 Topologie pc sítí C Která vlastnost hvězdicové topologie je uvedena správně? a, počítače nejsou připojeny k monitoru b, počítače jsou připojeny k centrálnímu prvku (např. switch) Zpět na úvodní stránku

 9. 200 Topologie pc sítí C Je pravdou, že při sběrnicové topologii dochází ke konfliktům vysílajících pc? a, ano (řeší se např. pomocí CSMA) b, ne (kolize již byly vyřešeny pomocí ČSAD) Zpět na úvodní stránku

 10. 200 Topologie pc sítí C Pokud zkolabuje v kruhové topologii jedna stanice: a, celá síť je nefunkční b, síť funguje dál omezeně Zpět na úvodní stránku

 11. 300 Topologie pc sítí C a, kruhovou b, sběrnicovou c, stromovou Na obrázku vidíme topologii: obr. 1 Zpět na úvodní stránku

 12. 300 Topologie pc sítí C a, kruhovou b, sběrnicovou c, stromovou Na obrázku vidíme topologii: obr. 2 Zpět na úvodní stránku

 13. 300 Topologie pc sítí C a, kruhovou b, sběrnicovou c, hvězdicovou Na obrázku vidíme topologii: obr. 3 Zpět na úvodní stránku

 14. Citace zdrojů WIKIPEDIA, Wikipedia. Topologie sítí [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Topologie_s%C3%ADt%C3%AD PETERKA, Jiří. Topologie [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://earchiv.cz/ Obrázky: obr.1,2,3 - WIKIPEDIA, Wikipedia. Topologie sítí [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Topologie_s%C3%ADt%C3%AD

More Related