Download
utvalg for internasjonal virksomhet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvalg for Internasjonal Virksomhet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvalg for Internasjonal Virksomhet

Utvalg for Internasjonal Virksomhet

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Utvalg for Internasjonal Virksomhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utvalg for Internasjonal Virksomhet Bridgetinget 5. juni 2010

 2. Utvalg for internasjonal virksomhet • Utvalget består av • Leder: Heidi Berre Paulsen • Administrasjon v/ Sten Bjertnes • UK/Kaptein (tiltrer utvalget ved behov) • Junior / ungdom: Lars E. Eide • Dame: Geir Olav Tislevoll • Åpen klasse: Christian Vennerød Bridgetinget 5. juni 2010

 3. Hovedområder for utvalget • Deltakelse i internasjonale mesterskap • Spillerutvikling • Elitebridge • Forhold til EBL, WBF og NBU Bridgetinget 5. juni 2010

 4. Deltakelse i internasjonale mesterskap • Landslagene • Mål for landslagene • Mesterskap for landslagene 2010 og 2011 • Uttak av landslag • Kapteiner Bridgetinget 5. juni 2010

 5. Eliteplan • Presentasjon av planen • Tilhørende dokumenter Bridgetinget 5. juni 2010

 6. Spillerutvikling • Ideen bak • Arbeidsgrupper Bridgetinget 5. juni 2010

 7. Elitebridge • Ideen bak • Arbeidsgrupper • bridgetrenere Bridgetinget 5. juni 2010

 8. Media • Bruk av NBFs hjemmesider • Profilering • Nettavisen • Dekning av mesterskap • Annet? Bridgetinget 5. juni 2010

 9. Internasjonale arrangement • Ønske om å arrangere et internasjonalt mesterskap • Finansiering • Videre prosess klareres med generalsekretær og styret Bridgetinget 5. juni 2010

 10. Internasjonale organisasjoner • Medlem NBU, EBL og WBF • Samarbeid med presidenten • Mål: sikre representasjon, og opprettholde det gode samarbeid Bridgetinget 5. juni 2010

 11. Ønsker alle lagene lykke til i EM i Ostende og VM i Philadelphia Bridgetinget 5. juni 2010