Download
dnd quo vadis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DND Quo Vadis? PowerPoint Presentation
Download Presentation
DND Quo Vadis?

DND Quo Vadis?

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DND Quo Vadis?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DND Quo Vadis? Landsmøtet 2014 Alfhild - lederØstlandet

 2. På vei til Bodø 25. april kl 09:13 DND Quo vadis? En reise...

 3. Ny strategiperiode 2015-20 ønsker vi en endring? • En reise - going on a quest - not walking in the fog... • Vi bør stilleossnoengrunnleggendespørsmålsomforening? • ..og hvorfordetegentlig?

 4. Hvem er vi til for og hvorfor? • Hvaervåreverdier? • Hvemervåreviktigstemålgrupper? • Hvis vi hardisseverdienehvaervårvisjon for foreningenifremtiden? • Hvis vi ertil for dissemålgruppene: Dekker vi behov og ønskersominteressentenehar? • Hvilkemålskal vi ha (effekter og resultater)? • Hvilkeaktiviteterskal vi settei gang for å nåmålene (lokalt og nasjonalt) • Er vi riktigrigget og organisert? Og har vi riktigeverktøy for jobben?

 5. Trenger vi endring? • Eller er alt bra som det er…? • eller.. er osten flyttet nå?

 6. Og hvem har tatt den?? • ?

 7. Og hvem har tatt den??

 8. Østlandetsreisesiste periode: 2013 2014 2011 2012

 9. Simplify and repeat?

 10. Innovereog erobre?

 11. Den Norske Dataforening er et genuint uavhengig nettverk Den Norske Dataforening (DND) er et frittstående, uavhengig nettverk av og for enkeltpersoner og organisasjoner som bidrar til økt kunnskap om informasjons og Kommunikasjonsteknologi (IKT) i Norge, både i samfunnet generelt og hos det enkelte medlem.

 12. Ulike interessenter ser verdibudskapet fra forskjellige ståsted

 13. ”Jeg vil ha moro og hurramegrundt ellers vil jeg ikke være med” Alfhild Stokke DND Ø

 14. Tiltak med prioritering

 15. Den Norske Dataforening Verdibudskap Den Norske Dataforening er til både for de som lager systemene og de som bruker dem og for alle andre som er interessert anvendelse eller utvikling av teknologi

 16. Verdibudskapet til Den Norske Dataforening! Den Norske Dataforening (DND) er til for de som de som er interessert i alle deler og aspekter av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi også i sammenheng med andre fagområder. DND er stedet både for produsenter og konsumenter av teknologi i Norge.