Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2004 PowerPoint Presentation

2004

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2004 Any Dalí

 2. Un nen d'uns 7 anys observa una fotografia feta per Dalí en la que s’hi veu un banc de Gaudí

 3. El nen reconeix la imatge i diu en veu alta: " Dalí tenia gelos de Gaudí i per això feia fotografies de les seves obres "

 4. Sentint aquest comentari ens preguntem:

 5. Quina imatge tenen els nens de Dalí?

 6. És possible que el nen s'identifiqui amb Dalí?

 7. On està el límit entre l'admiració i la gelosia?

 8. La Genialitat pot sentir Gelosia?

 9. No sabem què pensava aquest nen però nosaltres ens imaginem a Dalí com una persona:

 10. Egocèntrica

 11. " Rival " dels seus contemporanis Picasso Dalí

 12. Contradictòria

 13. Excèntrica

 14. imaginativa creativa

 15. Innovadora

 16. ... i probablement gelosa

 17. ...COM LA IMAGINEU VOSALTRES?