Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2004 PowerPoint Presentation

2004

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poznání sebe sama … 2004

 2. Trocha legrace než začneme A jak vypadá Váš obrázek?

 3. Proces řízení výkonu u Oskara • Hlavní principy: • Souvislost s celkovým pohledem • Průběžná konverzace – žádná událost, žádná překvapení • Positivní a konstruktivní • Transparentní očekávání a cíle • SMART • Společný postup při naplňování strategie a cílů (= “co”) a klíčových chování a růstu (= „jak“). • Způsob, jakým podporujeme vysokou výkonnost, učení a růst na individuální i firemní úrovni.

 4. Oskarův deník on-line Nástroj je přístupný každému, tak aby podpořil efektivitu procesu řízení výkonu. Zahrnuje: • Cíle výkonu • Klíčová chování • Nástroje sebepoznání • Individuální plán rozvoje

 5. Oskarův deník – osobní plán úspěchu • Jaké jsou moje silné stránky a v čem se mohu zlepšit? • Jak se vidím? • 2. Co jsem se naučil z předchozí zkušenosti? Jak to mohu využít, abych pokročil vpřed? • Na co jsem přišel? Učit se ze zkušenosti 3. Co udělám v příštích šesti měsících? Jak změřím svůj úspěch? Co budu dělat? • Jak hodlám dosáhnout svých cílů? • Klíčová chování Oskarův deník • Jak budu postupovat dále, abych se učil a rozvíjel? • V čem se zlepším? Plánovat budoucnost Demo hlavní stránka

 6. Jak se vidím – Jaké jsou moje silné stránky a v čem se mohu zlepšit? • Nástroj pro uvědomění si svých silných i slabých stránek a toho, jak se promítají do vašich příležitostí pro zlepšení a do vašich obav. S - Silné stránkyvěci, které děláte dobře W-Slabé stránkyvěci, ve kterých se můžete zlepšit O-Příležitostičeho můžete využít, abyste dále rozvíjeli svésilné stránky a zlepšovali ty slabší T-Obavyco musíte vyřešit, abyste mohli dále růst • Proč to je důležité? Sebepoznání je prvním krokem na cestě k růstu. Každý z nás může růst - všichni máme silné a slabé stránky, je důležité o nich vědět a na obou z nich pracovat.

 7. Jak se vidím - Slavný SWOT Zadání • Přečtěte si kartičku se jménem známé osoby, kterou jste dostali • Přemýšlejte o té osobě ve smyslu jeho/jejích: • Silných stránek? • Slabých stránek? • Příležitostí pro zlepšení? • Obav? • Ke každé z těchto čtyř oblastí připište alespoň jednu poznámku • Ve vaší skupině si rychle projděte svůj SWOT této osoby s ostatními • Připravte se na to, že budete názory své skupiny sdílet s ostatními ve větší skupině

 8. Jak se vidím • Poskytuje příležitost, jak dostat vyrovnanou a užitečnou zpětnou vazbu – vyplňuje manažer i zaměstnanec. • Pomáhá porozumět vašemu chování a je základem vašeho individuálního plánu rozvoje. • Oskar podporuje úspěch a růst svých zaměstnanců prostřednictvím rozvoje a vzdělávání na pracovišti. Demo Swot zam + manager

 9. Na co jsem přišel - Co jsem se naučil ze své zkušenosti? • Pomáhá vám během stanovování cílů uvědomit si, co jste se naučili v předchozím období a jak můžete svůj úspěch zopakovat a poučit se ze svých chyb. • Zaměstnanec při stanovování vzdělávacích a výkonnostních cílů sdílí se svým manažerem „co se naučil“ a „jak to bude v budoucnu aplikovat“. Demo na co jsem přišel

 10. Na co jsem přišel - cvičení Zadání • Přečtěte si případovou studii • Vyplňte na základě tohoto příběhu alespoň jednu věc do každé části stránky „Na co jsem přišel“ • Prodiskutujte u stolu, na co jste přišli. • Připravte se na to, abyste své názory mohli představit i ostatním ve větší skupině Baťův příběh

 11. V čem se zlepším – Jak budu dále růst a učit se? Jak se lidé učí? Od manažera Z úkolů Z obtížných situací Z tréninků Hádejte. Zdroj: Center for Creative Leadership

 12. V čem se zlepším- Jak budu dále růst a učit se? Jak se lidé učí? 50% 30% Od manažera Z úkolů 10% 10% Z obtížných situací Z tréninků Hádejte. Zdroj: Center for Creative Leadership

 13. V čem se zlepším- Jak budu dále růst a učit se? Jak se lidé učí? Koučování / Mentoring Učení se příkladem manažera Kaskáda učení Zkušenosti na pracovišti Práce, která je výzvou Učení se při práci Ve třídě Konference Tréninky E-learning Nečekané obtíže a krize, které jsme zvládli Zdroj: Center for Creative Leadership

 14. V čem se zlepším- Jak budu dále růst a učit se? Jak se lidé učí? Koučování / Mentoring Učení se příkladem manažera Kaskáda učení Zkušenosti na pracovišti Práce, která je výzvou Učení se při práci Ve třídě Konference Tréninky E-learning Nečekané obtíže a krize, které jsme zvládli 80% rozvoje je důsledkem každodenních činností týmů Můj individuální plán rozvoje je vyplněn nápady jak se učit při práci – 80%, stejně jako formálními tréninky a rozvojovými aktivitami pořádanými OSKARem Zdroj: Center for Creative Leadership

 15. V čem se zlepším - Jak budu dále růst a učit se? • Jak plánovat učení se při práci • Používejte nástroje sebereflexe (Jak se vidím) a co jste se naučili (Na co jsem přišel) pro stanovení cílů učení, pro podporu růstu ve vaší roli. • Zvažujteznalosti, dovednosti, chování, které vás zajímají, jsou důležité a mohou vám pomoci ve vaší roli. • Přemýšlejte o setkáních, momentech rozhodování,náročných úkolech, do kterých se můžete zapojit. • Přemýšlejte o silných stránkách svých kolegů nebo manažerů, od nichž se můžete učit. • Zvažte, jakým způsobem se nejlépe učíte a z čeho byste mohli čerpat při rozšiřování vašeho způsobu učení. • Uvažujte i o náročných nebo speciálních úkolech. • Vnímejte své získané zkušenosti, znalosti a dovednosti, abyste rozpoznali změnu ve svém rozvoji. Demo V čem se zlepším

 16. Role a odpovědnosti Role zaměstnance • Přijmout osobní odpovědnost za svůj rozvoj • Získat ty nejúčinnější zkušenosti, zkušenosti získané při práci • Účastnit se vzdělávacích kurzů a uplatňovat výuku při práci • Sdílet poznatky mezi týmy a s ostatními Role manažera • Aktivně podporovat růst zaměstnance - učení se na pracovišti • Zkoumat možnosti rozvoje a pomáhat zaměstnancům vytvářet plány rozvoje. • Podporovat zaměstnance při uplatňování získaných znalostí a dovedností při své práci • Koučovat a poskytovat zpětnou vazbu ohledně vašich pokroků

 17. Oskarův deník • Umožní poznat jednotlivce z různých pohledů a jeho přínos pro OSKARa • Společný postup, který pomáhá jednotlivcům i OSKARovi využít svůj potenciál a být úspěšný. • „Živý“ nástroj – lehce dosažitelný a každému přizpůsobitelný, využitelný pro rozhovory o osobním i profesionálním rozvoji.

 18. Jak jsme ho prodali zaměstnancům? Myslíte si, že jsme použili osvědčenou metodu a? Kromě jiného hlavně... • Interaktivní workshop pro všechny • Oskarova cvičebnice • Intranet, nástěnky, SMS • Týden Oskarova deníku

 19. Ukázka komunikace zaměstnancům Ahoj všichni ... jmenuji se Oskar Vinohradský a připravil jsem pro vás seriál Jak na Můj (tedy Oskarův) Oskarův deník, který vám pomůže překonat všechny nástrahy a vychytávky až ke zdárnému konci vyplnění všeho potřebného v tomto pololetí. Jelikož vím, že jako všichni Oskaráci máte málo času, rozložil jsem vám to do postupných kroků. Můžete samozřejmě všechno udělat nejednou, ale pro ty, kteří se chtějí vyhnout šílení a stresu při vyplňování na poslední chvíli doporučuji, dělejte to jako já: „vyplňujte deník průběžně!“. A mám tady pro tebe první kousek...... Na rozjezd jsem vybral něco jednoduššího, co ti navíc při dalších krocích ušetří čas.  V prvním týdnu seriálu o Mém Oskarově deníku by ses měl/a věnovat záložce se jménem – „Abych nezapomněl“. Taky trochu něco o mě: Jmenuji se Oskar Vinohradský a pracuji v oddělení Dobré nálady (Good Mood Department) jako Specialista na úsměvy (Smile Specialist). Moje šéfka Vedoucí oddělení smíchu (Senior Laughing Manager) je Oscamilla Humour. Dost se spolu nasmějeme! A mám tady pro tebe první kousek...... Na rozjezd jsem vybral něco jednoduššího, co ti navíc při dalších krocích ušetří čas. V prvním týdnu seriálu o Mém Oskarově deníku by ses měl/a věnovat záložce se jménem – „Abych nezapomněl“.

 20. Ukázka komunikace zaměstnancům Tak tady to je ....

 21. A co VY? Znáte sami sebe?