Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

  2. Anotace

  3. Kultura

  4. Kultura • Z lat. colere = vzdělávat, oblékat • Vše co vytvořil člověk • Vše co není přírodního původu

  5. Pojmy: • Enkulturace • Akulturace • Kulturní difuze • Kulturní dědictví

  6. Kulturní vzorce • Kulturou dané • V čase relativně trvalé • Způsoby, jak vykonávat určitou činnost • Zvyky, normy, tradice, tabu

  7. Dělení kultury • Hmotná kultura • Výtvory lidské manuální činnosti • Duchovní kultura • Vědění, normy, hodnoty,

  8. Masová kultura • Vše co se šíří masovými médii • Vše co sdílí většina obyvatelstva • Př. televizní seriály

  9. Zdroje: • Ze zdrojů autora