Download
petz 20100915 ekonomiska sv righeter nyt nkande n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Petz 20100915 Ekonomiska svårigheter → nytänkande PowerPoint Presentation
Download Presentation
Petz 20100915 Ekonomiska svårigheter → nytänkande

Petz 20100915 Ekonomiska svårigheter → nytänkande

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Petz 20100915 Ekonomiska svårigheter → nytänkande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Petz 20100915Ekonomiska svårigheter → nytänkande • Ekonomiska frågetecken • Information • Delaktighet • Praktiska exempel

  2. Ekonomiska frågetecken • Leeman Brothers = Världen • Sverige = äldreomsorgen är skattefinansierad • Minskad sysselsättning = minskade intäkter • ???? • Hur snabbt, hur mycket, hur länge........

  3. Information • Våren 2009 mars – april, 5 % på årets budget. • I alla led – från staten → kommunen →ledning→ berörd chef → personal • Vuxna människor är vuxna • Delaktighet

  4. Delaktighet • Vad gäller = hur mycket pengar ska sparas in under vilken tidsperiod? Regler att förhålla sej till. • Hur gör VI på bästa sätt?? • Dialog varje enhet, styrgrupp • Förslag – beslut - förankring

  5. Praktiska exempel: • Personalkostnader........ mindre vikarier över lag, vid semester, vid frånvaro flytande tid • Arbetslösa som en resurs ; ferieungdomar, näraliggande organisationer tex kyrkan, Röda korset • Anhörigas delaktighet inkl information